7 resultaten gevonden


Nicolaas Pieneman, 1840 - 1845, schilderij, SK-A-3852

De inhuldiging van koning Willem II in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 28 november 1840. De koning legt rechts, staande onder een baldakijn, met opgeheven hand de eed af. Links liggen op een tafel de troon en scepter. De kerk is gevuld met toeschouwers. Voorstudie voor het schilderij in het bezit van…

Johannes Christiaan Janson, 1780 - 1810, schilderij, SK-A-1052

In een interieur geeft een jonge vrouw haar kind de borst. Zij zit op een stoel, de voeten op een stoof, naast de bedstee. Bij haar voeten zit een jongetje op de vloer te lezen in een boekje. De vrouw krijgt van een staande dienstmeid met een tinnen kan met deksel een glas drinken aangereikt. Links…

Adriaen Pietersz. van de Venne, 1642, schilderij, SK-C-1343

Allegorie op het stadhouderschap van prins Frederik Hendrik. De vrouwelijke personificatie Victoria met palmtak overhandigt de stadhouder een lauwerkrans, staande tussen hen in kijkt Willem II toe. Een knecht houdt de teugels van een paard. In de lucht vliegen engeltjes met een kroon en…

anoniem, ca. 1630, schilderij, SK-A-4066

De behandeling van krijgsgevangenen door de Tupinamba-indianen, in drie taferelen. Links een processie van gewapende indianen met in het midden een leider in een draagstoel begeleid door enkele muzikanten. In het midden een stoet van indianen bewapend met knotsen, pijl en boog en speren, in het…

toegeschreven aan Andries van Eertvelt, 1600 - 1652, schilderij, SK-C-448

Zeegezicht met enkele schepen op zee tijdens een storm.

George Hendrik Breitner, ca. 1880 - ca. 1923, schilderij, SK-A-3538

Zeven huzaren te paard in het open veld.

Herri met de Bles, ca. 1541 - ca. 1550, schilderij, SK-A-780

Het paradijs. Landschap met verschillende episodes uit het verhaal van Adam en Eva in het Paradijs: de schepping van Eva, het verbod om te eten van de vruchten van de boom der kennis, de zondeval en de verdrijving uit het paradijs.