2 resultaten gevonden


Wybrand Hendriks, 1791, schilderij, SK-A-1989

Dubbelportret van de schilder Wybrand Hendriks met eerste echtgenote Agatha Ketel. Zittend in een interieur, de man schrijvend aan een tafeltje, de vrouw houdt een portretmedaillon omhoog. Op de achtergrond een schildersezel en een gipsen kop.

Wybrand Hendriks, 1787, schilderij, SK-C-532

Portret van Wernerus Köhne, notaris te Haarlem, met zijn knecht Jan Bosch. De notaris zit met een papier in de hand aan een tafel waarop zijn hoed en pijp, boeken en documenten liggen. Bij zijn voeten staat een hondje.