De heilige maagschap

Geertgen tot Sint Jans (atelier van), ca. 1495, schilderij, SK-A-500

In dit fictieve, middeleeuwse kerkgebouw is Christus’ naaste familie bijeen, de heilige maagschap, naar het oud-Nederlandse woord ‘maag’ voor bloedverwantschap. Links, in een blauw gewaad, zit Maria met Jezus en naast zich haar moeder Anna. Daarachter staan hun echtgenoten Jozef en Joachim. Rechts…

De ongelovige Thomas

Hendrick ter Brugghen, ca. 1622, schilderij, SK-A-3908

Stilleven met bloemen

Coenraet Roepel, 1721, schilderij, SK-A-336

Stilleven met vruchten

Coenraet Roepel, 1721, schilderij, SK-A-337

De roeping van Sint-Antonius

Aertgen Claesz. van Leyden, ca. 1530, schilderij, SK-A-1691

Een Amsterdamse stadstuin

Cornelis Troost, ca. 1740 - 1745, schilderij, SK-A-2576

Portret van Barend Goudriaan…

Cornelis van Cuylenburgh (II), 1776, schilderij, SK-A-4932