Camping

Henk Huig, 1968, tekening, RP-T-2010-43-1619

Veld met onder het midden een horizontale zwarte balk en linksboven een oranje en een rode tent.

Oorkonde 'Carolos Secundus In…

Karel II (koning van Engeland), 1666, oorkonde, NG-3

Oorkonde; kaperbrief tegen de VOC, afgegeven door Privy Council; engelstalige, handgeschreven tekst met begin- en eindformule in het latijn, l.b. portret (Karel II), b. schepen (Nederlandse en Engelse) in gevecht, waarin vragen over Engeland, l. en r. krijgsattributen. Onder stukje dubbelgeslagen…