De Spanjer, voorstelling gegraveerd…

anoniem, 1702 - 1780, penning, NG-VG-16-123

Koperen penning. Voorzijde: staande man, met rug naar beschouwer gekeerd, leunend op wandelstok binnen omschrift. Keerzijde: oorspronkelijke voorstelling: leeuw met vrijheidshoed op speer, staande in omheinde tuin; daaroverheen: krassen

Duit van de provincie Overijssel

anoniem, 1767, munt, NG-457

Koperen duit, Voorzijde: gekroond wapenschild binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder muntmeesterteken tussen twee rozetten.

Shilling van Frederik VI, koning…

anoniem, 1812, munt, NG-VG-14-17

Koperen munt. Voorzijde: gekroond monogram van letters F en R; tussen poten van letter R: Romeins cijfer VI. Keerzijde: opschrift.

Plaatgeld van halve daler met Adolf…

anoniem, 1752, plaatgeld, NG-784-1

Eenzijdige, vrijwel rechthoekige plaat met daarin geslagen vijf stempelafdruk. Voorzijde: in elke hoek afdruk van de voorzijde van halve daler: monogram en jaartal onder kroon; in midden afdruk van keerzijde van halve daler: opschrift. Keerzijde: blanco.

Plaatgeld van een halve daalder van…

anoniem, 1759, plaatgeld, NG-784-2

Niet geheel rechthoekige, gebogen plaat. Voorzijde: vijf stempelafdrukken. In elke hoek de voorzijde van halve daler met ribbelrand, waarin 4 x A F R S onder kroon en opschrift boven 2 gekruiste pijlen: van halve daler: Silfmunt; in midden afdruk van keerzijde van halve daler: opschrift. Keerzijde:…

Dubbele oort van Verenigde…

anoniem, 1790, munt, NG-VG-1-2977

Koperen munt. Voorzijde: leeuw met vrijheidshoed op speer. Keerzijde: opschrift binnen lauwerkrans.

Verenigde Belgische Staten

anoniem, 1790, munt, NG-VG-1-2978

Voorzijde: leeuw met vrijheidshoed op speer. Keerzijde: opschrift

Dieplood met VOC-munt uit Indonesië

anoniem, 1750 - 1800, loodje, NG-1982-2

Dieplood (waarschijnlijk) met VOC-munt uit Indonesië. 8-Hoekige houten staaf met over de bovenzijde een 8-hoekige koperen segment waaraan een draagoog. Over de onderzijde eveneens een 8-hoekig koperen segment, met koperen spijkers aan het hout bevestigd. Midden op de staaf een geïncrusteerde VOC…

Koperen VOC-munt

anoniem, ca. 1700 - ca. 1900, munt, NG-460-4

Koperen VOC-munt. Voorzijde: het VOC-logo. Keerzijde: gekroond wapen met een leeuw erin. Het muntje is lichtelijk gebogen en er zitten aan de voorzijde deukjes in. Het muntje zit in een vierkant envelopje met opschrift.

Koperen VOC-munt uit 1821

anoniem, ca. 1821, munt, NG-460-23

Koperen VOC-muntje uit 1821 uit Nederlands-Indië. Voorzijde: opschrift. Keerzijde: wapen met leeuw erin, links ervan een 5 en rechts ervan een I, 16, eronder een C of G. Het muntje zit in een vierkant envelopje met opschrift.