Bazuin

Charles Kretzschmann, ca. 1830, muziekinstrument, NG-NM-10385-149

Rechte posthoorn

anoniem, ca. 1815 - ca. 1830, muziekinstrument, NG-NM-10385-174-G-2

Trombone (deel)

anoniem, ca. 1800 - ca. 1830, muziekinstrument, NG-NM-10385-147

Rechte posthoorn

anoniem, ca. 1815 - ca. 1830, muziekinstrument, NG-NM-10385-174-G-1

Onderdeel blaasinstrument uit het…

anoniem, 1700 - in of voor 1743, blaasinstrument, NG-1980-27-H-2019

Onderdeel blaasinstrument uit het…

anoniem, 1700 - in of voor 1743, blaasinstrument, NG-1980-27-H-566

Onderdelen blaasinstrument uit het…

anoniem, 1700 - in of voor 1743, blaasinstrument, NG-1980-27-H-2052

Onderdeel blaasinstrument uit het…

anoniem, 1700 - in of voor 1743, blaasinstrument, NG-1980-27-H-1161

Ventielhoorn

Georg Johann Ottensteiner, ca. 1860 - ca. 1870, muziekinstrument, NG-NM-10385-174-B

Hoorn (eindgeblazen hoorn)

anoniem, 1587, muziekinstrument, BK-NM-2456