Miskelk

anoniem, ca. 1500 - ca. 1550, miskelk, BK-NM-2347

Het voorwerp bestaat uit voet, stam, nodus en cuppa. Tegen de van onder vertinde koperen voet is een koperen rand gesoldeerd, bestaande uit zes stukken. Om de stam zijn resp. het onderste stamdeel, de nodus en het bovenste deel aangebracht en geklonken. De op een geel koperen rozet geplaatste cuppa…

Arend Willem Baron van Reede en…

anoniem, 1800 - 1830, miniatuur, SK-A-4859

Portretten van twee mannen, vermoedelijk Arend Willem baron van Reede (1747-1815), adjudant-generaal van de Prins erfstadhouder, generaal-majoor der infanterie en gezant te Berlijn &, aan de keerzijde, zijn zoon Willem Frederik baron (sinds 1822 graaf) van Reede (1770-1838), minister van…

Portret van een vorst

anoniem, 1680 - 1699, miniatuur, SK-A-4383

Portret van een vorst, mogelijk landgraaf Karel van Hessen-Kassel (1654-1730). Vader van Marie Louise. Buste, iets naar rechts. Onderdeel van de collectie portretminiaturen.

Driehonderdjarige herdenking van…

Jakob Daniel Burgschmied, 1828, historiepenning, NG-VG-1-3528

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: adelaar met gekroonde vrouwenkop houdt rechthoekig tableau met opschrift voor borst

Vrede van Nijmegen

anoniem, 1678, kopie, NG-VG-1-1263

Koperen penning. Voorzijde: vrede met palmtak staande op stapel wapentuig, beschenen door hemellicht, waarin naam van Jehova in Hebreeuws geschreven staat, binnen omschrift. Keerzijde: Goede en Trouw met palm- en olijftak in handen kussen elkaar staande op wolken; aan hun voeten ligt Nijd binnen…

Veldtocht van 1813, erepenning…

anoniem, 1813, erepenning, NG-VG-20-130

Koperen ovale penning aan draagoog en lint met verticale witte baan met aan weerszijde een zwarte en gele baan. Voorzijde: breed kruis met stralen tussen kruisarmen en jaartal op schild. Keerzijde: in Gothisch schrift: gekroond monogram FW boven opschrift binnen omschrift

D. Uhlhorn, fabriek van muntpersen…

anoniem, 1846, proefslag, NG-VG-1-3957

Koperen penning. Voorzijde: opschrift. Keerzijde: opschrift; kantschrift.

Frederik II de Grote (1713-86),…

anoniem, 1750 - 1770, miniatuur, SK-A-4384

Portret van Frederik II de Grote (1713-86), koning van Pruisen. Ten halven lijve, in profiel naar rechts, in uniform. Onderdeel van de collectie portretminiaturen.

Mary van Hannover (1722-72).…

anoniem, 1740 - 1770, miniatuur, SK-A-4385

Portret van Mary van Hannover (1722-72). Echtgenote van Frederik, landgraaf van Hessen-Cassel. Buste, aanziend. Naar een portret door een onbekende kunstenaar ca. 1740 in het Schloss Fasanerie te Fulda. Onderdeel van de collectie portretminiaturen.

Pommellum versierd met visblazen en…

anoniem, ca. 1450 - ca. 1500, pomellum, BK-NM-11557

Het uit koper gedreven voorwerp is samengesteld uit de volgende delen: twee halve bollen, het als een band uitgevoerde deel dat hen bijeenhoudt, de twee rozetten op de opening en de buis, die hen verbindt. Iedere halve bol heeft een gedreven ornament van 14 visblazen die om en om zijn gegraveerd. Op…