Tafel

Pieter de Loose, 1689, meubilair, BK-1962-49

Tafel met onderstel van gebeeldhouwd en verguld lindehout. Het X-vormige kruis rust op leeuwenklauwen en draagt grote C-vormige voluten, boven eindigend in een ramskop en onder in een voluut. Op het kruispunt zit een kinderfiguur die, samen met toegewende kinderfiguren op de voluten een vruchten- en…

Stad Antwerpen, loodje dat bij…

anoniem, 1605, armenloodje, NG-VG-17-140-B

Koperen penning. Voorzijde: twee geopende handen boven burcht binnen omschrift. Keerzijde: letter B boven jaartal binnen omschrift

Beleg van Antwerpen, noodmunt van…

anoniem, 1814, noodmunt, NG-VG-4-552-B

Koperen noodmunt. Voorzijde:letter N binnen lauwerkrans onder opschrift boven jaartal; onder lauwerkrans:kleine letter R. Keerzijde:waardeaanduiding binnen omschrift

Droogscheerdersgilde van Antwerpen

anoniem, 1545, gildepenning, NG-VG-7-586

Koperen penning met gat erin. Voorzijde: vrouw met kind op arm, zittend op zetel tussen twee langwerpige, driehoekige voorwerpen binnen omschrift. Keerzijde: droogscheerdersschaar tussen kam en langwerpig driehoekig voorwerp binnen krans van bladeren en bloemen.

Timmerliedengilde van Antwerpen,…

anoniem, 1604, gildepenning, NG-VG-7-606

Koperen penning. Voorzijde: timmerliedengereedschap binnen rechthoek en sierrand onder jaartal binnen bladerkrans. Keerzijde: rechthoek met opschrift binnen sierrand en bladerkrans

Kuipersgilde van Antwerpen,…

anoniem, gildepenning, NG-VG-7-598

Koperen penning. Voorzijde: kuipershamer en ton, met ketting verbonden met bijl. Keerzijde: opschrift

Karel II, koning van Spanje,…

Philippe Roëttiers (II), 1696, rekenpenning, NG-VG-5-146

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild, geflankeerd door leeuw en beer

Broekenmakersgilde van Antwerpen

anoniem, 1563, gildepenning, NG-VG-7-601

Koperen penning. Voorzijde: vrouw, voorstellende St. Catherina, staande tussen letters S en K houdt zwaard met punt op grond in rechter- en rad in linkerhand. Keerzijde: bed of tafel onder kroon tussen jaartal en geopende hand binnen bladerkrans.

Stad Antwerpen, loodje dat bij…

anoniem, 1666, armenloodje, NG-VG-17-144

Koperen penning. Voorzijde: twee geopende handen boven burcht binnen omschrift. Keerzijde: monogram van letters A en B boven jaartal binnen omschrift

Hippolyte Ferrax, muntmeester aan…

anoniem, 1480, rekenpenning, NG-VG-3-17

Koperen penning. Voorzijde: monogram van letters IHS onder geopende hand. Keerzijde: letter H [?]; daarover een band met opschrift boven jaartal