Album met prenten van Johann en…

Johann Sadeler (I), 1700 - 1800, prentalbum, RP-P-1966-5-TM-36

Factice album, dat wil zeggen: een door een verzamelaar of eigenaar van de prenten samengesteld prentalbum. Voor- en achterin een schutblad. Daartussen veertien bladen met op ieder blad een opgeplakte prent. De prenten zijn door leden van de familie Sadeler vervaardigd.

Portret van Jan Trip van…

anoniem, naar Jacob Lindenberg, 1715, prent, RP-P-1920-792

In het midden een portret van Jan Trip van Berckenrode, burgemeester te Amsterdam, met een geknoopte halsdoek. Rondom een ovaal randschrift met de naam, functie en het geboortejaar van de geportretteerde in het Latijn. Rond het portret vier allegorische figuren. Linksboven Justitia met een…

Album met voorstellingen van…

Crispijn van de Passe (I), naar Maerten de Vos, in of na 1615, prentalbum, RP-P-1983-45

Album met 52 gravures op 53 albumbladen. Het album bevat zeven prentseries met voorbeelden van deugdzaamheid en heiligheid: Sibillen, Deugden, Gelijkenis van de vijf wijze en dwaze maagden, Gelijkenis van de verloren zoon, Deugden, De Negen Besten en Landschappen met heiligen. Vier series zijn…

Album met voorstellingen van het…

Adriaen Collaert, naar Jan van der Straet, 1587 - 1592, prentalbum, BI-1904-77

Album met achttien albumbladen. Het album bevat de serie getiteld: Encomium musices. Ze bestaat uit een titelprent en zestien voorstellingen gewijd aan de muziek, geïllustreerd door verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. De gravures gaan vooraf door een inleiding van de uitgever. Kartonnen band…

Le mareschal des logis

David Solemne, 1653, boek, NG-545

Boek met perkamenten band waarin een relief is gestempeld, zowel voor als achter. 67. folio + illustraties, waarvan er negen uitvouwbaar zijn. Opschrift; titelpagina m.b.: LE MARESCHAL / DES LOGIS, / CONTENANT / La Charge & parties requises a la personnen / d'un Mareschal de Camp general. Gemerkt;…

Leven van Jan Carel Josephus van…

Jacobus Koning (1770-1832), 1832, boek, NG-NM-10388-52

Boek met harde kaft, bevattende: Opdracht aan Z. M. de Koning der Nederlanden - Naamlijst der inteekenaren - Biografie van J. C. J. van Speijk - Aanteekeningen en bijlagen - Inhoudstafel. XLIV + 208 pag. Gesigneerd; titelpagina m.b.: DOOR / JACOBUS KONING. m.o.: MDCCCXXXII. Opschrift; b.: LEVEN /…

Schipbreukeling

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Jozef Israëls, 1861 - 1877, prent, RP-P-OB-70.076

Een schipbreukeling wordt door een slinger mensen vanaf het strand door de duinen weggedragen. Op de achtergrond de zee met een zeilschip.

Verhandeling van de Hollandschen…

L. Zwijndregt, 1757, boek, NG-1976-69

Boek, gebonden in kartonnen kaft met leren hoeken en rug. Op de rug goudkleurige versiersels. Op de blz. vóór de titelpagina een gravure van een scheepswerf, gesigneerd en gedateerd: I.V. Schley sculp. direx. 1756. Lofdicht op de Hollandse scheepsbouw door A. Kuipers. Uiteenzetting met achterin 5…

Prentenalbum met 31 voorstellingen…

Bernard Picart, 1725 - 1730, prentalbum, NG-1067

Modern album met band van karton bekleed met groen en zwart gemarmerd papier, rug en hoekversterkingen bekleed met zwart linnen. Het album bevat 31 ingeplakte prenten van historische gebeurtenissen in Nederland uit de 16e en 17e eeuw genomen uit: J. le Clerc, Geschiedenissen der Vereenigde…

Album met ornamenteel alfabet

Lorenzo Lorenzi, naar Mauro Poggi, naar Andrea Bimbi, 1745 - 1765, prentalbum, RP-P-1991-38

Album met titelprent en 24 etsen met de ornamentele letters van het alfabet. De kapitalen zijn versierd met menselijke figuren, dieren, vogels en fantasiefiguren. Een kartonnen band, beplakt met leer en groen marmerpapier. In het leer is met goud gestempeld. Voor- en achterin zit een schutblad van…