Pax met het sterfbed en de…

anoniem, ca. 1500 - ca. 1520, paxtafel, BK-2003-6

Paxtafel van ivoor, in reliëf gesneden met de voorstelling van Maria's Sterfbed en Hemelvaart. Maria ligt in een vijftiende eeuws hemelbed, omringd door de apostelen en twee vrouwen. Bovenin wordt zij door vier engelen naar de hemel gedragen. Het geheel is gevat in een gotische, drieledige boog,…

Paxtafel met de apostel Petrus

anoniem, ca. 1525, paxtafel, BK-2012-22

Een licht gebogen verticale plaat van ivoor, met aan de voorzijde een poort van twee getordeerde zuilen waarop een dubbele accoladevormige boog rust. In de poort staat de apostel Petrus, het hoofd naar links gewend en in zijn handen een sleutel en een boek. Het geheel tegen een gearceerde…

Paxtafel met de geboorte van…

anoniem, ca. 1480 - ca. 1500, paxtafel, BK-NM-630

Onder een accoladeboog een open stal, waarin rechts Maria knielt met de handen voor de borst gekruist en links Jozef op een zetel zit. Tussen hen in ligt het naakte Christuskind op een door twee engelen vastgehouden doek. Geheel linksboven God-de-Vader, uit wiens zegenende hand stralen op het Kind…

De Doop in de Jordaan (pax)

anoniem, ca. 1500, paxtafel, BK-2013-6

Een gebogen, rechthoekig ivoren plaatje (deel van een olifantstand) dat aan de buitenzijde is voorzien van een en voorstelling van de Doop in de Jordaan onder een Gotische arcade, steunend op twee zuiltjes, die aan weerszijden de voorstelling begrenzen. Tussen Johannes de Doper en Jezus is een niet…