Eigenhandige aantekeningen gehouden…

Pieter Hennequin, 1793 - 1794, document (handschrift), NG-NM-10388-76

Dagboek in handschrift (van P. Hennequin), 56 genummerde pp in omslag in andere hand. Gedateerd; omslag.

Handgeschreven document

Thomas Oeges, 1747, document (handschrift), NG-656

Handschrift op de achterkant van een gedrukt overlijdensbericht (van Jacob van Geleyn), verslag van de uitroeping te Amsterdam van Willem IV tot Stadhouder van Holland en Zeeland, 12 mei 1747. Tekst: 'In 't Jaer.....is aangesteld'. Andere zijde: gedrukte tekst, en enkele berekeningen in pen.…

Handtekening van Frederik, prins…

Frederik (prins der Nederlanden), 1828, document (handschrift), RP-P-OB-105.339

Afschriften van dagorders

anoniem, 1831, document (handschrift), NG-NM-11649-R

Dubbelgevouwen blad papier, aan vier zijden beschreven met bruine inkt, afschriften van dagorders, waaronder twee van Willem, prins van Oranje (pp 2,3,4). Gedateerd; p.1,3,4: 1, 13 en 14 augustus 1831.

Handtekening van Karel Christiaan…

Karel Christiaan vorst van Nassau-Weilburg, 1750 - 1788, document (handschrift), NG-618-B

Document bij het portret van…

Frederik Hendrik (prins van Oranje), 1627, document (handschrift), RP-P-OB-77.356A

Document bij het portret van Frederik Hendrik, gedateerd 25 juni 1627, waarin Jacob Goosens Sondergelt verordonneert wordt zich met zijn compagnie te begeven tot de schans Crèvecoeur. De brief draagt de handtekening van Frederik Hendrik en de zegel van de prins van Oranje.

Copy

anoniem, 1831, document (handschrift), NG-NM-10388-16

Dubbelgevouwen blad papier, eerste 2 pp beschreven met bruine inkt, lijst van deelnemers in de kosten van de vaandels voor het 1ste en 2de bataljon van de Amsterdamse schutterij, + de toegezegde bedragen. Gedateerd; p. 1, m: 26 Mei 1831. Gemerkt; l.b. (reliefstempel): 'Bath' onder kroon.

Capitulatie waar op Nicolaas…

anoniem, 1748, document (handschrift), NG-NM-10388-73

Dubbelgevouwen blad papier; 4 pp. beschreven. Gedateerd; p.4. l.b.

Document bij het portret van Willem…

anoniem, 1650 - 1749, document (handschrift), RP-P-2004-300A

Homage aux Princes & aux Braves de…

Monogrammist AN (schrijver), document (handschrift), NG-NM-10388-65-R

Dubbelgevouwen vel papier, aan drie kanten beschreven, met twee gedichtjes.