276 resultaten gevonden


Gesina ter Borch, ca. 1658, tekening, BI-1890-1952-79

Paartje bij de ingang van een klooster onder liefdesgedicht op de wijs van 'Onlanx onstelt in mijn gemoet'. De spreker Celadon formuleert zijn amoreuze woorden in termen van de metafoor van het klooster.

Gesina ter Borch, ca. 1659, kalligrafie, BI-1890-1952-95(V)

Vervolg van de liefdesklacht op de voorkant van het blad over de wrede nimf Amoril, op de wijs van Laduschesse.

Gesina ter Borch, ca. 1652, tekening, BI-1890-1952-12

Echtpaar dat elkaar te lijf gaat met een kruk en een slipper, onder een gedicht over het huwelijk op de wijs van Schoonste nimphe van het wout.

Gesina ter Borch, ca. 1654, tekening, BI-1890-1952-67

Rouwende heer met een rouwstoet achter hem naast een gedicht van een spreker aan zijn overleden geliefde Amarilli, op de wijs van Amarilli mia bella. Gesina heeft rechtsboven twee regels tekst toegevoegd.

anoniem, ca. 1700 - ca. 1899, prent, RP-P-OB-77.693

Wensbrief met beschreven cartouche binnen een decoratief kader met herbergtaferelen: drinkende en etende mensen aan tafel, dansende mensen en rechtsboven een paar muzikanten. Handgeschreven bericht in kalligrafie (Nieuwjaarsbrief) door Gerrit Visser aan zijn vriend.

Hermanus Numan, Erven de Weduwe Jacobus van Egmont Hendrik Numan, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-77.701

Wensbrief met beschreven cartouche binnen een decoratief kader met voorstellingen van acrobaten op ladders en koorden. Middenonder een kermis met kramen. Handgeschreven bericht in kalligrafie (kermisbrief) door D. Stray aan vader. Genummerd rechtsonder: No. V.

Nicolaas Muys, 1671, kalligrafie, BI-1887-1463-97

Twee alinea's in schoonschrift.

Gesina ter Borch, 1649, kalligrafie, BI-1890-1950-4

Tekst van Jacob Cats, uit zijn Verhael vol jammers en bedroghs..., Deel III van Werelts begin, midden, eynde, besloten in den trouringh met den proef-steen van den selven, 1637. Het zijn de woorden die een anti-heldin in een boom snijdt voor ze sterft.

Gesina ter Borch, 1646 - ca. 1650, kalligrafie, BI-1890-1950-11

Gesina ter Borch, 1646 - ca. 1650, gedicht, BI-1890-1950-23(V)

Liefdesklacht op de melodie van Clooris en Belle.