Vlucht van Hugo de Groot naar…

Jacobus Buys, 1788, tekening, RP-T-00-1350

Hugo de Groot ontsnapt in de boekenkist uit Slot Loevestein op 22 maart 1621. De dienstmeid Els van Houweningen wuift met een zakdoek vanuit het zeilbootje met de boekenkist naar Maria van Reigersberg, achtergebleven in het kasteel, als teken dat alles goed verloopt. Ontwerp voor een prent.

Johan van Galen verdedigt zich…

Jacobus Buys, 1783 - 1799, tekening, RP-T-00-1444

Johan van Galen alleen varend door de Middellandse Zee naar Port Maria, verdedigt zich tegen 20 rovers die hem overvallen, 1649. Ontwerp voor een prent.

Johan de Witt aangevallen en zwaar…

Jacobus Buys, 1788, tekening, RP-T-00-1449

Raadpensionaris Johan de Witt wordt op straat aangevallen door een groep gewapende mannen onder leiding van Jacob de Graef en raakt zwaar gewond, juni 1672

Burgers van Dordrecht dwingen…

Jacobus Buys, 1789, tekening, RP-T-00-1451

Een groep boze burgers van Dordrecht dwingt Cornelis de Witt, die in bed ligt, het Eeuwig Edict in te trekken, 30 juni 1672.

Willem V toont de papieren van…

Jacobus Buys, 1780 - 1795, tekening, RP-T-00-1463

Stadhouder Willem V levert bij de vergadering van de Staten van Holland de door de Engelsen in beslag genomen papieren van de Amerikaan Henry Laurens in, 20 oktober 1780. Ontwerp voor een prent.

Overleg tussen de prins en de…

Jacobus Buys, 1794, tekening, RP-T-00-1487

Overleg op paleis Het Loo tussen prins Willem V en de gecommitteerden van de drie belangrijkste steden van Overijssel om schorsing van de maatregelen van de prins tegen de steden Hattem en Elburg te bepleiten, 4 september 1786. Ontwerp voor een prent.

Aankomst van prins Willem V te…

Paulus Constantijn la Fargue (mogelijk), 1762 - 1782, tekening, RP-T-00-2055

Wintergezicht met de aankomst van prins Willem V onder grote publieke belangstelling te 's-Gravenhage, 10 november 1762. De koets met de prins rijdt van de Vijverberg de Kneuterdijk op, rechts vooraan het Groene Zoodje.

Johan van Oldenbarnevelt spreekt…

Jacobus Buys, 1780 - 1795, tekening, RP-T-00-2334

Johan van Oldenbarnevelt op het schavot vóór zijn executie, 13 mei 1619. Van Oldenbarnevelt richt zich tot het publiek op de voorgrond.

Lijkstatie van Wolter Jan Gerrit…

Jacobus Buys, 1781 - 1783, tekening, RP-T-00-876

Lijkstatie van Wolter Jan Gerrit baron Bentinck, overleden op 23/24 augustus aan zijn verwondingen opgelopen in de zeeslag bij Doggersbank, op 28 augustus 1781 te Amsterdam. De lijkstoet komende uit de Nieuwe Doelenstraat over Muntplein en trekt de Kalverstraat in, richting Nieuwe Kerk. Ontwerp voor…

Dorp Goejanverwellesluis

Hendrik Tavenier, 1784, tekening, RP-T-00-1254

Gezicht op het dorp Goejanverwellesluis. Bij een plein een rijtuig en enkele personen, rechts een herberg.