Zuidelijk landschap met een brug…

Herman van Swanevelt, ca. 1610 - 1649, tekening, RP-T-1993-60

Studieblad, onder andere met een…

anoniem, ca. 1650 - ca. 1799, schetsboekblad, RP-T-1968-355-1

Tevens studies van (half)naakte figuren in verschillende houdingen en een compositieschets met een groep figuren. Bladzijde 1 uit een schetsboek met 72 bladzijden.

Compositiestudies en figuren

anoniem, ca. 1650 - ca. 1799, schetsboekblad, RP-T-1968-355-6

Compositiestudies met figuren in kaders. Bladzijde 6 uit een schetsboek met 72 bladzijden.

Vrouw die een liggende naakte man…

anoniem, ca. 1650 - ca. 1799, schetsboekblad, RP-T-1968-355-12

Tevens een studie van een zittende figuur in een peinzende houding en een paar lopende figuren. Bladzijde 12 uit een schetsboek met 72 bladzijden.

Jupiter en Danaë

anoniem, ca. 1650 - ca. 1799, schetsboekblad, RP-T-1968-355-17

Danaë ligt op bed met naast zich een putto. Jupiter daalt op haar neer in zijn menselijke gedaante. Op de achtergrond kijkt een dienares toe. Bladzijde 17 uit een schetsboek met 72 bladzijden.

Drie vrouwen met putti en een sater

anoniem, ca. 1650 - ca. 1799, schetsboekblad, RP-T-1968-355-24

De vrouwen, vermoedelijk nimfen, lopen weg van een op de grond zittende sater die wordt omringd door putti. Bladzijde 24 uit een schetsboek met 72 bladzijden.

Engel vliegend boven een knielende…

anoniem, ca. 1650 - ca. 1799, schetsboekblad, RP-T-1968-355-29

Bladzijde 29 uit een schetsboek met 72 bladzijden.

Man met staf en bokkenpoten zittend…

anoniem, ca. 1650 - ca. 1799, schetsboekblad, RP-T-1968-355-31

De man, mogelijk een sater, leunt achterover. Naast hem ligt een geit. De vrouw houdt haar linkerhand opgeheven en wijst naar de hemel. Boven haar vliegt een putto en op de achtergrond is een tempel te zien. Bladzijde 31 uit een schetsboek met 72 bladzijden.

Zittende vrouw met opgeslagen ogen

anoniem, ca. 1650 - ca. 1799, schetsboekblad, RP-T-1968-355-36

Naast de vrouw knielt een tweede vrouw en zit een putto. Tevens studies van een figuur die een bol onder de arm draagt. Bladzijde 36 uit een schetsboek met 72 bladzijden.

Studieblad met figuren

anoniem, ca. 1650 - ca. 1799, schetsboekblad, RP-T-1968-355-43

Figuurstudies, onder andere van een man met lauwerkrans. Tevens een compositiestudie in een kader. Bladzijde 43 uit een schetsboek met 72 bladzijden.