Gezicht op Spaarnwoude

Esaias van de Velde, 1610 - 1615, tekening, RP-T-1889-A-2120

Ontwerp voor een prent.

Slaapkamer van Prins Maurits

Adriaen Pietersz. van de Venne, 1600 - 1662, tekening, RP-T-1891-A-2471

Een slaapkamer waarvan de muren met wandtapijten en schilderijen zijn behangen. Links een hemelbed, vier stoelen zijn tegen de wand onder het raam geschoven. Over de tafel tegen de rechterwand is een kleed gedrapeerd. Aan de andere kant van de kamer bevindt zich de schouw. Mogelijk het slaapvertrek…

Landschap bij de abdij van…

Vincent van Gogh, 1888, tekening, RP-T-1962-65

Vertier bij een herberg

Adriaen van Ostade, 1677, tekening, RP-T-1886-A-621

Ontwerp voor een aquarel.

Aeneas op Delos

Gellée (genaamd Le Lorrain) , Claude, 1670 - 1672, tekening, RP-T-1965-290

Arcadisch landschap met links een tempel en op de voorgrond een groep staande figuren: de kust van Delos, met Aeneas, Ascanius en Anchises, Anius de koning van Delos en priester van Apollo.

Ontwerp voor een preekstoel

Jan Claudius de Cock, 1678 - 1736, tekening, RP-T-1987-27(R)

Cupido probeert te ontsnappen uit…

Jan Claudius de Cock, 1701, tekening, RP-T-1944-52(V)

Ontwerp voor een beeldhouwwerk.

Aanbidding der koningen

Quirinus van Banken, 1600 - 1699, tekening, RP-T-1952-97

Maria met kind op troon aanbeden…

Abraham van Diepenbeeck, 1606 - 1675, tekening, RP-T-1985-118

Heilige Familie met Maria en Christuskind op een troon, aanbeden door drie heiligen; waarschijnlijk H. Lucia, een heilige koning (Hendrik van Duitsland?) en een heilige bisschop. Voor de heiligen een knielende engel.

Ontwerp voor een ereboog voor…

Theodoor van Thulden, 1646 - 1648, tekening, RP-T-1952-127

Ontwerp voor een triomfboog.