29 resultaten gevonden


Harry van Kruiningen, ca. 1945 - ca. 1960, prent, RP-P-2010-221-358

Zwierige organische vorm in rood en blauw, gelijkenis vertonend met zowel een waterplant als een vis, met de kop links en de staart rechts, zwarte getande vinnen, groenblauw water met luchtbellen.

Harry van Kruiningen, ca. 1945 - in of voor ca. 1960, prent, RP-P-2010-221-360

Zwart dier met paarse stippen, gelijkend op een giraf met lange nek, buiten proportioneel groot hoofd, twee lange puntige benen, staande op een rood-roze ellips, van waaruit twee kelkachtige witte planten oprijzen. Groene achtergrond met gele stippen en zwarrte cirkels en kelken.

Harry van Kruiningen, ca. 1960 - in of voor ca. 1963, prent, RP-P-2010-221-365

Twee halfnaakte, elkaar kussende en omhelzende figuren met lang zwart haar, een sluiter tot op hun middel, een achtergrond van zwarte stippen die op het papier liggen.

Harry van Kruiningen, in of voor 1967, prent, RP-P-2010-221-372

Compositie van organische en geometrische vormen, met enige fantasie te herleiden tot havengerelateerde zaken. Geheel links in het midden een u-vormig voorwerp, met daaronder een cirkelvormig object, waarbinnen zich een omgekeerd anker bevindt. Linksboven zwarte pilaar met bol. De pilaar wordt…

Harry van Kruiningen, ca. 1975, prent, RP-P-2010-221-409

Drie gesluierde vrouwen op de voorgrond, een object gelijkende een aquaduct in het midden.

Harry van Kruiningen, ca. 1945 - ca. 1960, prent, RP-P-2010-221-356

Landschap met abstracte gekleurde vormen, met herkenbaar en prominent rechts een zwarte vertakte boom, links en rechts daarvan witte eveneens organische vormen, onder blauwe vloeiende lijnen die op water lijken, rechts in het midden een oranje piramide met groene top en op de achtergrond onder…

Harry van Kruiningen, 1958 - 1959, prent, RP-P-2010-221-363

Compositie bestaande uit hoofdzakelijk verticale vormen met ritmisch karakter. In het midden zwarte en witte conische torens, links en rechts hijskranen, onder lagere gebouwen, waaronder een lage zwarte roren met twee witte ramen en rechts een veelheid aan witte en zwarte rechthoekige zwevende…

Harry van Kruiningen, in of voor 1958, prent, RP-P-2010-221-368

Twee schepen met opbollende zeilen van de zijkant gezien, in het rechterzijl is het silhouet van een gebalde vuist te zien, hoge voor- en achtersteven, waarbinnen de lichte vage silhouetten van mensen zijn te zien, de linker met oog, op donker water met lichte golven.

Harry van Kruiningen, in of voor 1958, prent, RP-P-2010-221-370

In het midden een man met baard en snor, staande achter een blanke doodskist met deksel, waarop links een hoed ligt. Een identieke hoed rechtsonder op de grond. Rechtsonder de doodskist, die op een zwarte baar rust, twee hoge hoeden met rand. Tegen de wand achter hem staan rechtop zes doodskisten,…

Harry van Kruiningen, na ca. 1945 - in of voor 1967, prent, RP-P-2010-221-375

In de bovenste helft van het beeld, bollende zeilen onderverdeeld in zwarte, grijze en witte vlakken en banen, daar waar het middelste zeil dat links ervan overlapt, verspringen de vlakken naar de contrasterende toon, onderin water weergegeven door middel van hoekige verspringende lijnen in…