22 resultaten gevonden


1550 - 1600, bouwfragment, BK-KOG-688

Korbeel van eikenhout. Op het consolevormige voorstuk is in reliëf een man in een gedrapeerd gewaad en met een hoorn des overvloeds, staande op een acanthusblad, gebeeldhouwd. Afkomstig van een huis in de Mandenmakerssteeg te Amsterdam.

anoniem, ca. 1600 - ca. 1650, bouwfragment, BK-BFR-375-C

Sleutelstuk van gepolychromeerd eikenhout. Op het consolevormige voorstuk is in reliëf een leeuwekop aangebracht. Afkomstig uit de bovenzaal van het z.g. Arminiushuis te Oudewater.

anoniem, 1600, bouwfragment, BK-18842-B

Console van eikenhout, gevormd door een vrouwenkop getooid met een hoofddeksel, samengesteld uit een krans van veren. Aan het hoofddeksel is een doek bevestigd, die onder de kin doorloopt en waarvan de uiteinden langs het gelaat neerhangen.

anoniem, ca. 1600 - ca. 1615, bouwfragment, BK-18843

Console van vurenhout, gevormd door een vrouwenkop. Het hoofd draagt een hoofddeksel; een kraag omsluit de naar voren gerichte hals. De zijkanten laten een voluut zien met een daaruit ontspringend bladmotief.

anoniem, 1700, bouwfragment, BK-16557-D

Guirlande met bloemen en vruchten van verguld en beschilderd lindehout. Zie tevens: BK-16557-a, b-1/2 en c.

anoniem, ca. 1515 - ca. 1520, beeldhouwwerk, BK-NM-1281-A

Aanbidding der Koningen: Caspar

anoniem, 1477 - 1481, beeldhouwwerk, BK-NM-8166-1

Langhalzige mannenkop van hout, horend bij het orgel afkomstig uit de Nicolaïkerk in Utrecht.

anoniem, 1600 - 1650, bouwfragment, BK-BFR-375-A

Sleutelstuk van gepolychromeerd eikenhout. Op het consolevormige voorstuk is in reliëf een leeuwekop aangebracht. Afkomstig uit de bovenzaal van het z.g. Arminiushuis te Oudewater.

anoniem, ca. 1600 - ca. 1650, bouwfragment, BK-BFR-375-F

Sleutelstuk van gepolychromeerd eikenhout. Op het consolevormige voorstuk is in reliëf een staand acanthusblad aangebracht. Afkomstig uit de bovenzaal van het z.g. Arminiushuis te Oudewater.

anoniem, 1500 - 1600, bouwfragment, BK-KOG-692

Balksleutel met snijwerk, die twee portretten en twee engelen die een krans vasthouden vertoont.