Het huwelijk van Cupido en Psyche

Bartholomeus Spranger, 1575 - 1587, tekening, RP-T-1890-A-2339

Ontwerp voor een prent.

Landschap met muilezeldrijver, naar…

Leonaert Bramer, naar Karel Dujardin, 1652 - 1653, tekening, RP-T-1886-A-704-19

Blad 19 in album met 56 schetsen in zwart krijt naar schilderijen van Hollandse Meesters uit de 17de eeuw. Tekeningen zijn ca. 1652-1653 gemaakt.

Ontwerp voor vignet van de…

Carel Adolph Lion Cachet, 1874 - 1945, tekening, RP-T-1969-1017

Ontwerp voor vignet van de…

Carel Adolph Lion Cachet, 1874 - 1945, tekening, RP-T-1969-1021

Namenlijst

Leonaert Bramer, 1652 - 1653, tekening, RP-T-1886-A-704-5(V)

Achterzijde van blad 5 in album met 56 schetsen in zwart krijt naar schilderijen van Hollandse Meesters uit de 17de eeuw. Tekeningen zijn ca. 1652-1653 gemaakt.

Ontwerp voor vignet van de…

Carel Adolph Lion Cachet, 1874 - 1945, tekening, RP-T-1969-1022

Vrouw naar links lopend, van…

Harmen ter Borch, 1651, tekening, RP-T-1887-A-1015

Romeinse liefdadigheid: Cimon en…

Gerard ter Borch (I) (omgeving van), ca. 1626 - ca. 1661, tekening, RP-T-1887-A-1218(V)

Studieblad voor of naar De doop van…

Gerard ter Borch (I), 1617 - ca. 1623, tekening, RP-T-1887-A-729

Bloemguirlande om een knipsel van…

Gesina ter Borch, 1670 - ca. 1687, tekening, BI-1887-1463-93

Guirlande om een knipsel van een grafmonument met daarop een fragment uit Psalm 88:49. Johannes van Achelom was waarschijnlijk een jonge vriend van de Schellinger-kinderen.