De politie verwijdert actievoerders…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-3

De politie verwijdert actievoerders uit de Haagse raadzaal. Zij protesteerden tegen de plannen voor een nieuw stadhuis in het Spuikwartier. Het stadhuis kwam er toch. De raad maakte een voorlopige keuze voor het ontwerp van de Amerikaan Richard Meier.

Camping Rolandsduin onder de rook…

Dolf Toussaint, 1986, documentaire foto, NG-1988-27-22

De camping Rolandsduin zou binnenkort verdwijnen: de plek kreeg een landschapsbestemming. Dit werd bepaald in het gemeentelijk bestemmingsplan. De eigenaar ging in beroep bij de Kroon, maar deze stelde de gemeente in het gelijk. Uit milieu-overwegingen is de camping niet langer acceptabel.

Voorbereiding kunstmanifestatie

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-47

De plaatselijke kunstenaars komen bijeen in het raadhuis van Neerijnen om een kunstmanifestatie voor te bereiden. Wethouder Jansen, PvdA, stelde de ruimte beschikbaar. Hiermee gaf hij uiting aan zijn ongenoegen over de opheffing in 1987 van de BKR, de rijks Beeldende Kunstenaars Regeling. Bode van…

Gemeentelijk landschapsbeleidsplan…

Dolf Toussaint, 1986, documentaire foto, NG-1988-27-16

In het dorpshuis van Beesterzwaag geeft mevrouw Goedmakers, van ingenieursbureau DHV, informatie over het landschapsbeleidsplan van de gemeente en legt uit wat de consequenties zijn voor de boeren. Over het plan bestond ongerustheid onder de boeren. Die wilde de gemeente wegnemen.

Rundvee- en goederenmarkt

Dolf Toussaint, 1986, documentaire foto, NG-1988-27-28

De rundvee- en goederenmarkt wordt elke derde maandag van oktober gehouden in de Hoofdstraat Obergum. Het Groningse Winsum heeft al sinds 1070 marktrecht. De vergunning voor de standplaatsen wordt verleend door de gemeente. De schoolkinderen hebben die dag vrij.

Woonwagenkamp Groenendaal

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-10

Woonwagenkamp Groenendaal is een groot woonwagenkamp met 70 woonwagens. Het Rijk heeft besloten dat grote kampen moeten worden opgesplitst in kleinere die in of in de buurt van woonwijken liggen. Dit moet de integratie bevorderen. De bewoners zijn weinig gelukkig met deze verplichte verhuizing. Ze…

De zigeunerfamilie Duric

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-11

De uit (voormalig) Joegoslavië afkomstige familie Duric, bestaande uit 18 personen, werd uit hun twee huizen gezet. Na klachten van de buren over grote overlast bepaalde de rechter dat de familie moest vertrekken.In 1977 nam de gemeente Nieuwegein 90 zigeuners op, maar de integratie lijkt mislukt.…

De publieke tribune

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-33

De publieke tribune in het stadhuis van Urk tijdens een raadsvergadering.

Voorlichtingsavond voor…

Dolf Toussaint, 1986, documentaire foto, NG-1988-27-50

Een voorlichtingsavond in Moordrecht voor Molukkers en andere buitenlanders, behalve de Marokkanen. Voor hen werd een aparte avond belegd. Van links naar rechts: CDA-woordvoerder Vink, tolk Kailuhu, burgemeester Bandell, gemeente-coördinator De Jong en SGP- raadslid Uitbeijerse.

Demonstranten blokkeerden 28 uur de…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-23

Actiegroepen voerden een blokkade uit rond de kerncentrale in Borsele onder het motto: Nooit meer Tsjernobil, Borsele dicht. In het driehoeksoverleg tussen burgemeester,officier van Justitie en rijkspolitiecommandant was besloten de 28-uurs blokkade toe te staan omdat de actievoerders hadden…