De heilige maagschap

Geertgen tot Sint Jans (atelier van), ca. 1495, schilderij, SK-A-500

In dit fictieve, middeleeuwse kerkgebouw is Christus’ naaste familie bijeen, de heilige maagschap, naar het oud-Nederlandse woord ‘maag’ voor bloedverwantschap. Links, in een blauw gewaad, zit Maria met Jezus en naast zich haar moeder Anna. Daarachter staan hun echtgenoten Jozef en Joachim. Rechts…

Gezicht op de Gouden Bocht in de…

Gerrit Adriaensz. Berckheyde, 1671 - 1672, schilderij, SK-A-5003

We kijken naar de situatie kort voor 1672. De crisis van dat jaar is nog niet uitgebroken en er zijn nog volop bouwactiviteiten. Op de achtergrond staat een huis in de steigers, ter hoogte van de Spiegelstraat werkt men aan de bestrating en her en der ligt bouwmateriaal. De veelal strakke,…

Schoorsteen Huydecoperhuis

Philips Vinckboons (II), 1639, interieuronderdeel, BK-NM-10269

Portret van Dr. Ephraïm Bueno

Rembrandt van Rijn, 1645 - 1647, schilderij, SK-A-3982

De schimmel

Philips Wouwerman, ca. 1646, schilderij, SK-A-1610

De roker

Adriaen Brouwer, 1630 - 1638, schilderij, SK-A-4040

Portret van een Afrikaanse man…

Jan Jansz Mostaert, ca. 1525 - ca. 1530, schilderij, SK-A-4986

Strijd om de gouden stok…

Adam Willaerts, ca. 1615 - ca. 1630, schilderij, SK-A-4116

De kwakzalver

Adriaen van Ostade, 1648, schilderij, SK-A-300