Schilddragende houten leeuw

1511, beeldhouwwerk, BK-NM-12304

Schilddragende houten leeuw, zeer waarschijnlijk behorende bij de elf schilddragers reeds in de verzameling (BK-NM-144) aanwezig en afkomstig uit het door karel de Stoute gestichte Hof van Holland te 's-Gravenhage. Opmerking: in beeldhouwcatalogus nr. 52 wordt gesproken van reeds aanwezige 12…

Balustrade uit de Rolzaal in het…

Joost Janszoon, 1511, beeldhouwwerk, BK-NM-144

Dertien figuren, merendeels schilddragers, van eikenhout, afkomstig van de balie uit de Rolzaal in het Hof van Holland te 's-Gravenhage. Vijf zittende leeuwen, zes zittende honden of aanverwante dieren, een zittende aap en een knielende knaap. Zij houden elk voor zich een schild. De zittende aap…

Schilddrager met een wapenschild…

anoniem, 1600 - 1699, beeldhouwwerk, BK-18008

Schildhoudende eikenhouten zittende leeuw, geplaatst op een vierkant voetstuk. Het wapenschild vertoont een gekroonde dubbelkoppige adelaar in zwart op een gouden fond; het hartschild vertoont een leeuw in goud op een donker fond. De achterkant van het schild is rood, de leeuw is bruin en het…

Aapje 1

ca. 1460 - ca. 1550, beeldhouwwerk, BK-NM-144-1

Beeldhouwwerk van dier of mens met wapenbord, zittend op een zuil. Het beeld hoort bij elf beelden (BK-NM-144-1 t/m BK-NM-144-12).

Schilddrager in de vorm van een…

anoniem, ca. 1400 - ca. 1950, schilddrager, BK-BFR-285

Schilddrager van eikenhout in de vorm van een leeuw met wapenschild.Sporen van polychromie. Afkomstig van de balie van het door Karel de Stoute gestichte Hof van Holland op het binnenhof te 's-Gravenhage.