Tafel

Pieter de Loose, 1689, meubilair, BK-1962-49

Tafel met onderstel van gebeeldhouwd en verguld lindehout. Het X-vormige kruis rust op leeuwenklauwen en draagt grote C-vormige voluten, boven eindigend in een ramskop en onder in een voluut. Op het kruispunt zit een kinderfiguur die, samen met toegewende kinderfiguren op de voluten een vruchten- en…

Jezus tussen de schriftgeleerden

anoniem, ca. 1515, beeldhouwwerk, BK-NM-2471

Jezus, als knaap, zit op een verhoging, omringd door toehoorders. Aan iedere zijde twee en tegenover hem op een iets lager gelegen bank drie toehoorders. Jezus houdt de linker hand voor het middel en de rechter arm gebogen en iets naar voren. Enkele toehoorders gebaren met hun handen, twee anderen…

Verdrijving uit het paradijs

anoniem, ca. 1500, beeldhouwwerk, BK-NM-2729

In het medaillon met opstaande rand staat de engel Gabriël driekwart naar rechts met linkerbeen naar voren. De vleugels zijn gespreid, in de opgeheven rechterhand houdt hij boven hoofd het zwaard, terwijl hij met de linker Adam bij het haar grijpt en hem en Eva voor zich uit drijft. Adam houdt in de…

De biecht

anoniem, ca. 1500 - ca. 1525, beeldhouwwerk, BK-NM-11913

Op een plint zit een monnik tussen twee knielende knapen. Hij steunt met de linkerhand op een knie en buigt zich naar links over de knaap, die zijn handen gevouwen heeft; rechts de rugfiguur van een tweede knaap. De monnik in monniksgewaad draagt de kap over het hoofd; de kanpen zijn in lange…

Doornenkroning

anoniem, ca. 1540 - ca. 1550, beeldhouwwerk, BK-NM-12226

Op een bank zit Christus met gebonden polsen tussen twee beulsknechten, die met beide handen een lange stok op Christus' hoofd drukken, ieder daarbij met één knie steunend op de bank. Christus, in lendendoek, draagt een van de schouders afhangende mantel, die met een band voor de borst is…

Eikenhouten doos met herinneringen…

Lelue, na 1831 - voor 1832, doos, NG-NM-1090

Vierkante eikenhouten doos met scharnierend deksel. Op het deksel een gouden (?) plaat, waarop het exploderen van de kanonneerboot is gegraveerd. Opschrift: VAN SPEIJK 5 FEBR 1831. EER GERED EN VLAG GEWROKEN. In het deksel een ivoren plaat, waarop een slang als symbool der eeuwigheid en daarin: VAN…

Christus als hovenier

anoniem, ca. 1515 - ca. 1520, beeldhouwwerk, BK-NM-2479

In een landschap staat Christus tegenover de knielende Maria Magdalena met op de achtergrond een oprijzend en een overkragend landschap met een pallisade en een stad met een stadspoort. Christus, met spade, draagt een grote hoed ; de mantel hangt van de linker schouder tot op de grond af. Magdalena…

Christus, ondersteund door Jozef…

anoniem, 1500 - 1525, beeldhouwwerk, BK-NM-3314

Op een oplopend grondje staat driekwart naar rechts, met het rechter been schuin naar voren, een gebaarde man, Jozef van Arimathea of Nicodemus met beide handen het lijnwaad, waarop het naar de toeschouwer toegekeerde, dode lichaam van Christus ligt uitgestrekt. Christus' arm hangt slap omlaag, de…