Een molen aan een poldervaart,…

Paul Joseph Constantin Gabriël, ca. 1889, schilderij, SK-A-1505

‘Ons land is gekleurd-sappig-vet. (...) ik herhaal het, ons land is niet grijs zelfs niet bij grijs weer, de duinen zijn ook niet grijs’, schreef Constant Gabriël in een brief. In tegenstelling tot veel schilders van de Haagse School schilderde hij graag een mooie zomerdag. Op dit schilderij staan…

De koets van Mangkoe Nagoro IV

Pieter Alardus Haaxman, ca. 1870, schilderij, SK-A-4968

Posthuum portret van Herman Willem…

Raden Sarief Bastaman Saleh, 1838, schilderij, SK-A-3790

De kerk van St Denis te Luik

Jan Weissenbruch, 1850 - 1860, schilderij, SK-A-1835

Misty Sea

Jan Toorop, 1899, schilderij, SK-C-1726

Zomerweelde

Jac van Looij, ca. 1890 - ca. 1910, schilderij, SK-C-1645

Rue Nôtre-Dame, Parijs

Johan Barthold Jongkind, 1866, schilderij, SK-A-4996