Isaak zegent Jakob

Govert Flinck, ca. 1638, schilderij, SK-A-110

Isaak zegent Jakob. De oude Isaak zit in bed en geeft zijn zegen aan Jakob, rechts naast het bed staat Rebekka.

Rembrandt als herder met staf en…

Govert Flinck, 1636, schilderij, SK-A-3451

Portret van Rembrandt als herder met staf, een fluit in de handen en een krans van bladeren op het hoofd. Een oorbel in het rechteroor. Pendant van het portret van een herderin gedateerd 1636 in Braunschweig.

Officieren en andere schutters van…

Govert Flinck, 1645, schilderij, SK-C-371

Het korporaalschap van kapitein Albert Bas en luitenant Lucas Conijn, 1645. Schuttersstuk waarin de leden van de schutterij staan opgesteld in een verhoogde galerij. Bas en Conijn zitten rechts onderaan de trap met wandelstokken in de hand. De andere schutters hebben wapens (hellebaard en geweren)…

Vier doelheren der…

Govert Flinck, 1642, schilderij, SK-C-370

Groepsportret van de vier doelheren der Kloveniersdoelen, Amsterdam, 1642, zittend rond een tafel: Albert Coenraetsz Burgh, Jan Claesz Vlooswijck, Pieter Reael en Jacob Willekens. De kastelein Jacob Pietersz Nachtglas brengt hen de zilveren gildebeker, een hoorn van buffelhoorn (zie inv.nr.…

Gerard Pietersz Hulft (1621-56).…

Govert Flinck, 1654, schilderij, SK-A-3103

Portret van Gerard Pietersz Hulft, eerste raad en directeur-generaal van de VOC. Ovaal portret tussen een stilleven van boeken, paperassen, kompas, passer, meetinstrumenten voor de zeevaart, inktstel, zandloper, tekening van een rups en vlinder, globe, een zwaard of dolk. Bovenaan twee engeltjes die…

Allegorie op de nagedachtenis van…

Govert Flinck, 1654, schilderij, SK-A-869

Portret van de weduwe Amalia van Solms, allegorie op de nagedachtenis van Frederik Hendrik, prins van Oranje. Op de voorgrond zit de prinses in rouwkleding met een geopend boek op schoot. Naast haar een allegorische vrouwenfiguur met een helm op het hoofd en een palmtak in de hand. Voor haar knielt…