10 resultaten gevonden


Adriaan de Lelie, 1801, schilderij, SK-C-538

De tekenzaal van de Maatschappij Felix Meritis te Amsterdam, met portretten van kunstenaars, verzamelaars van schilder- en tekenkunst en enkele kunstmakelaars. Er wordt getekend naar het naaktmodel. Aanwezig zijn de kunstenaars, van links naar rechts: Pieter van Winter N. Szn, Josephus Augustinus…

Adriaan de Lelie, 1804, schilderij, SK-A-1355

Familieportret van Jonkheer Gijsbert Carel Rutger Reinier van Brienen van Ramerus (fazant in de hand), met zijn vrouw Geertruid Elisabeth de Graeff en vier van hun kinderen: Gerrit, Jan Anne, Christina en Carolina Gijsberta. Geportretteerd in de tuin bij het buitenhuis in Craailoo. Meer naar…

Adriaan de Lelie, 1790, schilderij, SK-A-4929

Portret van Hendrick de Hartog, examinator stuurlieden voor de VOC en de Raad van de Aziatische bezittingen, lector wiskunde en zeevaartkunde aan het Atheneum Illustre te Amsterdam en lid van Felix Meritis. Zittend, ten halven lijve aan een tafel, een papier met een geometrische tekening in de…

Adriaan de Lelie, 1780 - 1806, schilderij, SK-A-2856

Portret van Jan Nieuwenhuyzen. Doopsgezind predikant en in 1784 stichter van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Buste in ovaal, en face.

Adriaan de Lelie, 1806 - 1809, schilderij, SK-C-537

De beeldenzaal van de Maatschappij Felix Meritis te Amsterdam, met portretten van de commissarissen en directeuren van de Departmenten Teekenkunde, Letterkunde en Koophandel en de secretarissen der Maatschappij. In de zaal en tegen de wanden staan veel gipsmodellen van antieke standbeelden,…

Adriaan de Lelie, 1813, schilderij, SK-A-1541

Portret van de dichter Barend Klijn Barendsz. Bustem, zittend achter een tafel met zijn hoed op en het boek met de titel 'Vondel's Poëzy' in de handen.

Adriaan de Lelie, 1814 - 1820, schilderij, SK-A-2234

Portret van Gerrit Verdooren, vice-admiraal. Buste, en face, de rechterhand in de borst gestoken. Pendant van SK-A-2235.

Adriaan de Lelie, 1814 - 1820, schilderij, SK-A-2235

Portret van Wilhelmina Maria Haack, sinds 1814 de vierde echtgenote van Gerrit Verdooren. Buste, en face. Pendant van SK-A-2234.

Adriaan de Lelie, 1815, schilderij, SK-A-3098

Portret van Cornelis Sebille Roos. Kunstkoper en -makelaar te Amsterdam en inspecteur van de Nationale Konst-Gallery op het Huis ten Bosch te Den Haag. Buste, naar rechts, glimlachend.

Adriaan de Lelie, 1809, schilderij, SK-A-5013

Adriaan de Lelie, Bezoek van Dirk Lodewijk Bennewitz aan het echtpaar Adrianus en Elisabeth Bonebakker-Du Pré en hun kinderen. Een groepsportret van de familie Bonebakker en de compagnon Bennewitz, in de huiskamer van vermoedelijk Bonebakkers woning. Een dienstmeid in de deuropening brengt thee,…