Episode uit de liefdesgeschiedenis…

anoniem, ca. 1500 - ca. 1700, tekening, AK-MAK-1250

Majnun's Vader bezoekt zijn zoon in de wildernis. Illustratie van het verhaal van Laila en Majnun uit de Khamsa van Nizami.

Man en vrouw op een troon in een…

anoniem, 1500 - 1600, tekening, AK-MAK-1255

Khusrau en Shirin luisteren naar zang en muziek // Illustratie van de Khamsa van Nizami. Twee vorsten zitten op een troon. (AK titel)

Rustam neemt afscheid van Shah Kai…

Husain Mirza Baiqara van Herat (manier van), ca. 1469 - ca. 1506, tekening, RP-T-1956-275

Paleistuin Hazar-Jarib te Aliabad

anoniem, 1600 - 1649, tekening, RP-T-1895-A-3069

Twee oude mannen en een jongeling,…

Riza-i 'Abbasi (mogelijk), 1600 - ca. 1625, tekening, AK-MAK-1252

Bezoek van een jongeman aan twee kluizenaars // Drie zittende figuren bij het water, geschilderd in de stijl van Riza-i-Abbasi (werkzaam 1598-1643). (AK titel)

Vrouw op een troon, die een man…

anoniem, 1500 - 1600, tekening, AK-MAK-1254

Shapur toont Khusrau's portret aan Shirin // Illustratie van de Khamsa van Nizami. Een vorstin op een troon. Een man houdt een groot stuk papier voor haar. (AK titel)

Man draagt krijger en paard op zijn…

anoniem, 1500 - 1600, tekening, AK-MAK-1256

Farhad draagt Shirin met paard en al // Illustratie van de Khamsa van Nizami, een gebaarde man draagt op zijn schouders een paard, waarop een prinses of edelvrouw zit (AK titel).

De privé audiëntiehal van Shah Safi…

anoniem, 1625 - 1649, tekening, RP-T-1895-A-3070

De privé audiëntiehal (Diwan-i Khass) van Shah Safi I (1628-1644) van Perzië.