Ruiter op steigerend paard

Bernard Willem Wierink, 1908 - 1937, tekening, RP-T-1977-110

Vier figuren

Bernard Willem Wierink, 1908 - 1937, tekening, RP-T-1977-101

Paar uitkijkend over oosterse stad

Bernard Willem Wierink, 1908 - 1937, tekening, RP-T-1977-105

Ridder en reuzenaap

Bernard Willem Wierink, 1908 - 1937, tekening, RP-T-1977-112

Vrouw op rustbed en man knielend…

Bernard Willem Wierink, 1908 - 1937, tekening, RP-T-1977-106

Zittend paar

Bernard Willem Wierink, 1937, tekening, RP-T-1977-95

Ontwerp voor een boekrug voor:…

Bernard Willem Wierink, in of voor 1910, tekening, RP-T-2015-41-1853

Bandontwerp voor: Oom Ben, Jan…

Bernard Willem Wierink, in of voor 1913, tekening, RP-T-2015-41-1851

Initiaal L

Bernard Willem Wierink, 1909, tekening, RP-T-2015-41-1852

Bandontwerp voor: Oom Ben, Pim's…

Bernard Willem Wierink, in of voor 1913, tekening, RP-T-2015-41-1850