Pelgrims in Fátima

Willem Diepraam, 1973 - 1974, foto, RP-F-2016-44-12

De geestelijke in Fátima

Willem Diepraam, 1973 - 1974, foto, RP-F-2016-44-24

Pelgrims in Fátima

Willem Diepraam, 1973 - 1974, foto, RP-F-2016-44-17

Fátima

Willem Diepraam, ca. 1984 - ca. 1985, foto, RP-F-2011-75-54

Frontaal portret van groep bedevaatsgangers, meisje temidden van oude vrouwen, in Fátima.

De geestelijke in Fátima

Willem Diepraam, 1973 - 1974, foto, RP-F-2016-44-26

Vrouwen in Fátima

Willem Diepraam, 1973 - 1974, foto, RP-F-2016-44-3

Pelgrims in Fátima

Willem Diepraam, 1973 - 1974, foto, RP-F-2016-44-21

Pelgrims in Fátima

Willem Diepraam, 1973 - 1974, foto, RP-F-2016-44-19