Theologie 7

Peter Vos, ca. 1963, tekening, RP-T-2010-56-29-7

Op de voorgrond reiger met lamakop kijkend naar een tweede reiger in de verte. Op de achtergrond een stadsgezicht met kerktoren.

Ascalaphus

Peter Vos, 2003, tekening, RP-T-2010-56-6

De gedaanteverwisseling van een man (Ascalaphus), die in zes stadia in een ransuil verandert.

De bloeddorstige bruidegom/ De reis…

Peter Vos, in of voor 1974, tekening, RP-T-2010-56-96

Voorstelling van een bruid met bloedende vinger, aan haar voeten een kat. Tegenover haar een geopende deur waarin twee mannen een derde man met zwaard vastgrijpen. Tweede voorstelling betreft een zittende figuur met tas om de schouders en in de linkerhand een dode vogel.

Gevoel

Peter Vos, in of voor 1969, tekening, RP-T-2010-56-26-4

Figuur met menselijk lichaam, verhulde vogelkop en zichtbare snavel, van bovenaf gezien. De rechterhand tastend naar een vrucht in een boom.

Leeuw met medaille

Peter Vos, voor 1963, tekening, RP-T-2010-56-77

Leeuw lopend op de achterpoten, een voorpoot naar voren gericht, de andere naar achteren. Om de nek hangt een medaille. Het regent.

Goya-pastiche

Peter Vos, in of voor 1962, tekening, RP-T-2010-56-110

Mensfiguur met enkel been en doek over het hoofd steekt zijn hand uit. Tegenover hem op een rots staan een man met mes, zittend figuur en een wijzende figuur met ossenkop.

Klein Duimpje en de prinses/ Klein…

Peter Vos, in of voor 1973, tekening, RP-T-2010-56-100(R)

Drie voorstellingen waaronder een verveelde prinses met lepel en kleine schoentjes voor zich.

Lear-pastiche

Peter Vos, in of voor 1966, tekening, RP-T-2010-56-108

Plant met ezelskoppen als bladeren, bekroond met een ossenkop.

Zonnebadende leeuw

Peter Vos, voor 1961, tekening, RP-T-2010-56-65

Leeuw met zonnebril liggend op de buik, kop op de voorpoten. Over zijn onderlichaam ligt een handdoek. De zon schijnt.

Studieblad met centauren

Peter Vos, 2001, tekening, RP-T-2010-56-1

Driemaal een centaur in een andere activiteit verwikkeld, zoals etend en rennend, gerangschikt over de diagonaal. Linksboven en rechtsonder tweemaal een paar vechtende centauren.