Nummer 19

Ton Orth, 1970, tekening, RP-T-2010-43-1511

Surrealistische ruimte in zwart-wit, met linksboven enkele paarse lijnen.

Kop

Gust Romijn, 1952, tekening, RP-T-2010-43-685

Gezicht en face, schetsmatig getekend. De rechterhelft van het gezicht is weggelaten.

Kasteel met spelende kinderen

Friso Henstra, 1972, boekillustratie (ontwerp), RP-T-2010-43-711-16

Rode toren met bovenin een koning en koningin, rechts twee spelende jongens en een jonge vrouw in een groene jurk; ontwerp voor het boek 'Petronella'.

Idee voor een plastic emmer

Henk Huig, 1969, tekening, RP-T-2010-43-1523

Groene emmer met links een zwart vierkant, verder enkele horizontale, diagonale en kronkelende lijnen.

Kalief rijdt op een olifant door…

Toon Rammelt, ca. 1930 - ca. 1940, tekening, RP-T-2000-46

Een kalief zit in kleermakerszit op een stoel op een olifant. Hij draagt een tulband en rookt een pijp. Aan weerszijden van de olifant zitten twee bedienden op eenvoudiger stoelen. Zij houden stokken met veren omhoog. Voor de olifant uit lopen een man met een kapmes en een hond. Langs de weg knielen…

De wilg

Diederik Kraaijpoel, 1949, tekening, RP-T-2009-81

Grote wilg met naar links en naar rechts uitwaaierende takken in glooiend landschap met hekwerk met prikkeldraad. Op de achtergrond over de gehele breedte van de voorstelling zicht op de horizon. De titel is overgenomen van de kunstenaar.

Verbeeld een pokmeester en zijn…

Cornelis Ploos van Amstel, naar William Hogarth, 1748, tekening, RP-T-1953-86