Portret van een Batakman met dolk…

Carl J. Kleingrothe, ca. 1900 - ca. 1920, foto, RP-F-AA3189-53

Onderdeel van Album met heliogravures van Sumatra's oostkust.

Uitplanten van zaailingen (boven)…

Carl J. Kleingrothe, ca. 1900 - ca. 1920, foto, RP-F-AA3189-22

Onderdeel van Album met heliogravures van Sumatra's oostkust.

Sennahlaan in Tanjungpura

Carl J. Kleingrothe, ca. 1900 - ca. 1920, foto, RP-F-AA3189-15

Onderdeel van Album met heliogravures van Sumatra's oostkust.

De beeldhouwer toont het timpaan…

Hübner & Van Santen Roeloffzen, naar Charles Rochussen, 1910, prent, RP-P-OB-78.070

De beeldhouwer van het timpaan voor de abdij van Egmond: boogtrommel met Petrus, graaf Dirk VI van Holland en zijn moeder gravin Petronella, ontvangt gravin Petronella met zoon Dirk VI en haar gevolg in zijn atelier in de abdij van Egmond. Het net voltooide reliëf staat op een ezel, met twee stoelen…

Tabaksbladen (links, midden,…

Carl J. Kleingrothe, ca. 1900 - ca. 1920, foto, RP-F-AA3189-27

Onderdeel van Album met heliogravures van Sumatra's oostkust.

L'étude

Félicien Rops, 1843 - 1898, prent, RP-P-OB-49.496

Bijbelsche kinderprenten

Antoine Valérie Bertrand, naar Gustave Doré, 1869 - 1908, prent, RP-P-OB-204.004

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Nieuwe Testament. De rijke man en de arme Lazarus op een trap, Christus bij Maria en Marta, de opwekking van Lazarus en de farizeër en de tollenaar in de tempel. Onder elke afbeelding een Bijbeltekst. Genummerd rechtsboven: No. 18.

Bijbelsche kinderprenten

Héliodore Joseph Pisan, naar Gustave Doré, 1869 - 1908, prent, RP-P-OB-203.997

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament. De profeet Jesaja op een rots, Nebukadnessar laat de zonen van Sedekia ombrengen, de farao in de gedaante van een draak in strijd met Ezechiël en Ezechiël die predikt. Onder elke afbeelding een Bijbeltekst. Genummerd rechtsboven: No. 11.

Bijbelsche kinderprenten

Héliodore Joseph Pisan, naar Gustave Doré, 1869 - 1908, prent, RP-P-OB-204.009

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Nieuwe Testament. De apostelen prediken het Evangelie, de steniging van Stefanus, de bevrijding van Petrus door de engel en Paulus predikt in Efeze. Onder elke afbeelding een Bijbeltekst. Genummerd rechtsboven: No. 23.

Bijbelsche kinderprenten

Antoine Alphée Piaud, naar Gustave Doré, 1869 - 1908, prent, RP-P-OB-203.992

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament. Simson doodt de leeuw, Simson en Delila, de dood van Simson en Job op de mesthoop wordt bezocht door zijn vrienden. Onder elke afbeelding een Bijbeltekst. Genummerd rechtsboven: No. 6.