Gestrande walvis bij Beverwijk,…

Jan Saenredam, 1602, prent, RP-P-OB-4635

Op het strand bij Beverwijk ligt de op 13 januari 1601 gestrande walvis. Vele toeschouwers zijn toegestroomd. Links staat een kunstenaar, waarschijnlijk Jan Saenredam zelf, het dier te tekenen. Enkele mannen zijn de potvis aan het opmeten. Een voornaam gezelschap kijkt toe. De hoofdfiguur in dat…

Portret van Dirk Jansz.

Romeyn de Hooghe, 1701, prent, RP-P-1908-4487

Portret van Theodorus Sutor (Dirk Jansz.) als naaktloper uit een serie portretten in Historie der Kerken en ketteren van den beginne des Nieuwen Testaments tot aan het jaar onses Heeren 1688 van Godfried Arnold (1701). Grote figuur van deze wederdoper die samen met geloofsgenoten naakt door de…

Arminius vraagt raad aan de druïden

Louis E.F. Garreau, naar Jean Grandjean, 1783, prent, RP-P-OB-52.481

De druïden vragen de goden de Germaanse veldheer Arminius bij te staan in zijn gevecht tegen de legers van de Romeinse generaal Germanicus. De opperpriester wijst met zijn staf naar de hemel. Vier bliksemstralen vallen uit de hemel. De prent is een deel van de geschiedenis van generaal Germanicus.

Twee Nehalennia-altaren, pl. XIV

Timen Hooiberg, 1843 - 1845, prent, RP-P-OB-28.596

Twee altaren van de Romeinse godin Nehalennia.

Altaar met Neptunus en…

Timen Hooiberg, 1843 - 1845, prent, RP-P-OB-28.588

Altaar met Neptunus en drie tekstfragmenten.

Gevecht bij de Elbe

Jacobus Harrewijn, 1682 - 1730, prent, RP-P-1904-507

Beleg van Groningen, 1672

Jacobus Harrewijn, 1684, prent, RP-P-OB-55.449

De belegering van de stad Groningen door de bisschoppen van Keulen en Münster tussen 12 juli en 17 augustus 1672. Op de voorgrond het slagveld. Aan de horizon de stad Groningen waarop kanonskogels worden afgevuurd. Onderaan een legenda in het Nederlands met de cijfers 1- 21. Bovenaan de titel op een…

Germanicus, pl. XIV

Louis Michel Halbou, naar Jean Grandjean, 1781 - 1785, prent, RP-P-OB-43.577

Germanicus ontrolt een papier.

Inname van Tunis door Karel V

Jacobus Harrewijn, 1682 - 1730, prent, RP-P-1904-504

Verovering van Tunis door Karel V na een belegering van de vesting La Goletta op 14 juli 1535.

Verovering van S. Jean de Pié de…

Jacobus Harrewijn, 1682 - 1730, prent, RP-P-1904-505