Jongeman achter schildersezel

Michael Sweerts, 1656, prent, RP-P-1888-A-13821

Op een op een ezel geplaatst bord staat de titel van de serie prenten vermeld, samen met het jaar en de plaats van uitgave. Achter de ezel staat een jongeman die de beschouwer aankijkt en met zijn rechterhand naar de titel wijst. Maakt deel uit van een serie van 12 prenten met studies van gezichten.

Monument voor de kunst

Albert Meyeringh, 1695, prent, RP-P-OB-23.519

Monument voor de kunst in een nis met aan weerszijden tuinvazen. Op het reliëf een afbeelding van een tekenschool. Aan het monument hangen een palet en schilderstok. Op de grond het hoofd van Mercurius met de petasus.

Drie boeren spelen een kaartspel

Salomon Savery, naar Pieter Jansz. Quast, 1630 - 1665, prent, RP-P-OB-5534

Drie boeren, ieder voorzien van naam, spelen een kaartspel. Boven hun hoofd een vleermuis met gespreide vleugels waarop de titel van de serie staat. Titelprent (ongenummerd) voor een twaalfdelige serie prenten met voorstellingen van boeren.

Paleis Huis ten Bosch in…

Jan Matthysz., naar Pieter Jansz. Post, 1655, prent, RP-P-AO-12-96-1

Huis Ten Bosch te Den Haag in vogelvlucht, met de tuinen en bijgebouwen, in een ornamentele omlijsting. Midden boven een gekroond wapenschild.

Monument voor de kunst

Albert Meyeringh, 1695 - 1714, prent, RP-P-1883-A-6891

Monument voor de kunst in een nis met aan weerszijden tuinvazen. Op het reliëf een afbeelding van een tekenschool. Aan het monument hangen een palet en schilderstok. Op de grond het hoofd van Mercurius met de petasus.

Bacchanten met Silenus en olifant

Gerard Melder, 1725, prent, RP-P-1880-A-4050

In het midden staat Bacchus op een voetstuk, waarvoor een altaar is geplaatst. Onder de Bacchanten en Saters bevindt zich rechts Silenus, op zijn ezel gezeten; links een groep vrouwen met een olifant.

Swanenburg, gemeenlandshuis van…

Jan Matthysz., naar Pieter Jansz. Post, 1654, prent, RP-P-AO-9-44

Swanenburg, het gemeenlandshuis van het hoogheemraadschap van Rijnland, gelegen naast de sluizen van Halfweg, tussen Amsterdam en Haarlem. Boven in het midden een gezicht op Swanenburg in vogelvluchtperspectief, met daaronder de wapenschilden van de dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland. Onder de…

Herderin in een landschap

Hendrik Meijer, 1789 - 1793, prent, RP-P-1885-A-8836

Een herderin met een schaap op de arm leunend tegen een rotsblok. Aan haar voeten twee schapen en een koe.

Paleis Huis ten Bosch in…

Jan Matthysz., naar Pieter Jansz. Post, 1655, prent, RP-P-1905-6627

Huis Ten Bosch te Den Haag in vogelvlucht, met de tuinen en bijgebouwen, in een ornamentele omlijsting. Midden boven een gekroond wapenschild.

Ornamentele titelprent bij de…

Jan Matthysz., naar Pieter Jansz. Post, 1664, prent, RP-P-AO-16-83-1

Ornamentele omlijsting met midden boven het wapenschild van Maastricht met aan weerszijden putti. In het midden de opdracht in het Nederlands en Frans. Midden onder een putto met een passer en op de basis de vermelding van het octrooi in het Nederlands.