Maria met Kind en Heilige Anna en…

Lucas Cranach (I), 1482 - 1603, prent, RP-P-OB-4416

Anna te Drieën: staande Maria overhandigt het Christuskind aan de naast haar staande Heilige Anna. Boven hun hoofden verschijnt in een stralenkrans God de Vader met een wereldbol en de Heilige Geest, verbeeld als een duif. Samen met het Christuskind vormen zij de Drieëenheid.

Christus aan het kruis tussen Maria…

Lucas Cranach (I), 1508 - 1603, prent, RP-P-OB-4404

Een monnik van de orde der…

Hans Sebald Beham, 1526 - 1600, prent, RP-P-OB-21.582

Apocalyps: het visioen van de zeven…

Ieronimus Greff von Frankfurt, naar Albrecht Dürer, 1500 - 1502, prent, RP-P-OB-21.657

De soldaat

Hans Holbein (II), 1547 - 1600, prent, RP-P-OB-21.785(R)

De arts

Hans Holbein (II), 1547 - 1600, prent, RP-P-OB-21.778(R)

De dood van Abia

Hans Holbein (II), 1538 - 1600, prent, RP-P-OB-21.758

Het boerenfeest: linkerhelft

Hans Sebald Beham (toegeschreven aan), naar Erhard Schön, 1526 - 1600, prent, RP-P-OB-21.575

De dronkaard

Hans Holbein (II), 1547 - 1600, prent, RP-P-OB-21.777(V)