Ontzet van Arras, belegerd door de…

Nicolas Cochin, naar Sébastien de Pontault de Beaulieu, 1655, prent, RP-P-OB-81.826A

Ontzet van de stad Arras (Atrecht), belegerd door de Spanjaarden, 23-25 augustus 1654. Arras ontzet door het Franse leger onder de maarschalk Turenne van het beleg door de Spanjaarden onder Louis de Condé en aartshertog Leopold Willem. Blad met de titel in grote kapitalen in vijf onversneden…

Vers bij de allegorie op het…

Thomas Asselijn, 1688 - 1689, tekstblad, RP-P-OB-82.794B

Tekstblad met een vers in vier kolommen, behorend bij de prent met de allegorie op het herstel van de ware godsdienst in Engeland met de komst van de prins van Oranje, 1688.

Tekstblad bij de allegorie op de…

D. van der Ley, 1678, tekstblad, RP-P-OB-81.053B

Tekstblad bij de allegorie op ratificatie van de Vrede van Nijmegen op 20 september 1678. Drie kolommen tekst in het Nederlands.

Overwinning van Willem III aan de…

onbekend, 1693 - 1699, tekstblad, RP-P-OB-79.458

Overwinning van Willem III aan de Boyne, 1690. Tekstblad met een beschrijving van het verloop van de slag en de legenda A-Z, in 3 kolommen in het Nederlands.

Ontzet van Arras, belegerd door de…

Nicolas Cochin, naar Sébastien de Pontault de Beaulieu, 1655, prent, RP-P-OB-81.826J

Ontzet van de stad Arras (Atrecht), belegerd door de Spanjaarden, 23-25 augustus 1654. Arras ontzet door het Franse leger onder de maarschalk Turenne van het beleg door de Spanjaarden onder Louis de Condé en aartshertog Leopold Willem. Vierde blad in de middelste rij. Deel van de kaart met de…

Frederik Hendrik rijdt in…

anoniem, naar Salomon Savery, naar David Vinckboons (I), 1721, prent, RP-P-OB-81.238

Allegorische triomfantelijke intocht van Frederik Hendrik door een triomfpoort in Den Haag. Allegorie ter ere van de veroveringen van Den Bosch en Wesel door Frederik Hendrik in 1629. Triomfoptocht met de door Overwinning gekroonde stadhouder met de vrijheidslans staande in een strijdwagen, de…

Allegorie op de Vrede van Nijmegen,…

anoniem, 1678, prent, RP-P-OB-81.053A

Allegorie op ratificatie van de Vrede van Nijmegen tussen de Republiek en Frankrijk op 20 september 1678. De Hollandse Maagd zittend in de Hollandse Tuin onder de Oranjeboom met lans en vrijheidshoed en steunend op de bijbel. Het hekwerk is versierd met Engelse rozen en Franse lelies. Aan…

Allegorie op de ontdekking van de…

anoniem, 1623, prent, RP-P-OB-81.023

Allegorie op de ontdekking van de samenzwering tegen Maurits, 1623. Faam in de lucht met lauwerkrans en bazuin vliegend boven het land waarin Delft, Rijswijk en Den Haag zijn aangeduid. Aan weerszijden van de prent een beschrijving van de gebeurtenissen. Op een blad gecombineerd met verschillende…

Allegorie op Maurits en het einde…

François Schillemans, naar P. van Suerendonck, 1621, prent, RP-P-OB-80.974

Allegorie op het einde van het Twaalfjarig Bestand, 1621. Prins Maurits met de blik naar de hemel gericht staande in een landschap met het zwaard in de hand, links de verbroken ketenen van de wapenstilstand, rechts ligt een wapenrusting. Onder de prent gedrukt een vers in 2 kolommen in het…

Ontzet van Arras, belegerd door de…

Nicolas Cochin, naar Sébastien de Pontault de Beaulieu, 1655, prent, RP-P-OB-81.826I

Ontzet van de stad Arras (Atrecht), belegerd door de Spanjaarden, 23-25 augustus 1654. Arras ontzet door het Franse leger onder de maarschalk Turenne van het beleg door de Spanjaarden onder Louis de Condé en aartshertog Leopold Willem. Derde blad in de middelste rij. Deel van de kaart van het beleg…