31 resultaten gevonden


Theodoor Galle Johannes Chrysostomos van der Sterre, 1622, prent, RP-P-OB-6503

Tijdens een rit slaat de bliksem in vlak voor het paard van de heilige Norbertus. Hij valt van zijn paard en hoort God die hem vermanend toespreekt en hem tot inkeer brengt. De prent heeft twee Latijnse opschriften: een boven en een onder de voorstelling.

Theodoor Galle Johannes Chrysostomos van der Sterre, 1622, prent, RP-P-OB-6508

De heilige Norbertus moet zich voor Conon, de pauselijke legaat, verantwoorden voor zijn prediking. De prent heeft twee Latijnse opschriften: een boven en een onder de voorstelling.

Theodoor Galle Johannes Chrysostomos van der Sterre, 1622, prent, RP-P-OB-6510

Twee edellieden staan aan weerszijden van een draagbaar reliekschrijn. Ze hebben al jaren een vete. De heilige Norbertus overtuigt hen elkaar de hand te schudden en in vrede te leven. De prent heeft twee Latijnse opschriften: een boven en een onder de voorstelling.

Theodoor Galle Johannes Chrysostomos van der Sterre, 1622, prent, RP-P-OB-6515

De heilige Norbertus bidt alleen in een kerk als de duivel verschijnt in de gedaante van een woeste beer. De heilige Norbertus jaagt het beest weg. De prent heeft twee Latijnse opschriften: een boven en een onder de voorstelling.

Theodoor Galle Johannes Chrysostomos van der Sterre, 1622, prent, RP-P-OB-6522

Een jongeling wordt door wachters voor de heilige Norbertus gebracht. De jongen had een dolk verborgen onder zijn kledij. De prent heeft twee Latijnse opschriften: een boven en een onder de voorstelling.

Theodoor Galle Johannes Chrysostomos van der Sterre, 1622, prent, RP-P-OB-6527

De heilige Norbertus ligt op zijn sterfbed. omringd door zijn volgelingen. In een visioen ziet hij God die Norbertus tot Hem roept. De prent heeft twee Latijnse opschriften: een boven en een onder de voorstelling.

Theodoor Galle Johannes Chrysostomos van der Sterre, 1622, prent, RP-P-OB-6504

De heilige Norbertus trekt naar het benedictijnenklooster van Siegburg en praat daar met abt Connon. De prent heeft twee Latijnse opschriften: een boven en een onder de voorstelling.

Theodoor Galle Johannes Chrysostomos van der Sterre, 1622, prent, RP-P-OB-6509

De heilige Norbertus trekt op pelgrimage samen met een collega. Ze dragen slechts witte pijen en lopen blootsvoets. Een ezel is hun enige bezit. De prent heeft twee Latijnse opschriften: een boven en een onder de voorstelling.

Theodoor Galle Johannes Chrysostomos van der Sterre, 1622, prent, RP-P-OB-6511

De heilige Norbertus knielt voor paus Calixtus II en kust zijn voeten. De prent heeft twee Latijnse opschriften: een boven en een onder de voorstelling.

Theodoor Galle Johannes Chrysostomos van der Sterre, 1622, prent, RP-P-OB-6516

De heilige Norbertus wordt naar Antwerpen gestuurd waar hij preekt tegen de ketterse leer van de monnik Tanchelm. Norbertus vertrapt leden van de sekte van Tanchelm. Bovenaan het wapenschild van Antwerpen.De prent heeft twee Latijnse opschriften: een boven en een onder de voorstelling.