Afdeling Alkmaar van de Hollandsche…

Johannes Petrus Schouberg, 1853, prijspenning, NG-NM-12262-E

Zilveren penning. Voorzijde: gekroond wapenschild liggend op twee korenschoven, twee omgekeerde, gevulde hoorns van overvloed, een eike- en een wilgetak boven opschrift en landbouwwerktuigen. Keerzijde: krans van olijftakken met lint boven opschriften

Afdeling Zaandam van de Hollandsche…

Johannes Petrus Schouberg, 1859, prijspenning, NG-NM-12262-J

Zilveren penning. Voorzijde: gekroond wapenschild liggend op twee korenschoven, twee omgekeerde, gevulde hoorns van overvloed, een eike- en een wilgetak boven opschrift en landbouwwerktuigen. Keerzijde: krans van olijftakken met lint boven opschriften

Tekenacademie van de Akademie van…

anoniem, 1834, prijspenning, NG-VG-6-7

Bronzen penning. Voorzijde: opschrift. Keerzijde: blanco veld binnen lauwerkrans.

Tekenakademie "Hierdoor tot Hooger"…

Adriaan Bemme, 1850, prijspenning, NG-VG-6-18

Zilveren penning. Voorzijde: zittende vrouw met vlam op hoofd, voorstellende Tekenkunst, tekent op doek, dat zij op haar knieen houdt; voor haar een haan, achter haar passer en winkelhaak, leunend tegen geknotte zuil, waarop brandend lampje staat binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde:…

Tentoonstelling van voortbrengselen…

Jacob Wiener, 1841, prijspenning, NG-VG-6-20

Zilveren penning. Voorzijde: globe, schilderspalet met penselen, bijenkorf, inktkoker, boeken, passer, driehoek, steenhouwershamer, beitel en lier, verzameld rond sokkel, waarop borstbeeld van Minerva staat, omgeven door olijftakken binnen Gothische sierrand en omschrift. Keerzijde: blanco veld…

Societe des Amis des Beaux Arts te…

Alexandre Joseph van Ackere, 1830, prijspenning, NG-VG-6-25

Zilveren penning. Voorzijde: lier, liniaal, geopende passer, boek met opschrift, palet met penselen, bijenkorf, toneelmaskers e.d., versierd met lauwertak; van achter: lichtstralen; onderaan twee duiven boven Mercuriusstaf binnen omschrift. Keerzijde: blanco veld binnen lauwerkrans

Legaat van J.H. Hoeufft ter…

David van der Kellen (1804-1879), 1843 - 1844, prijspenning, NG-VG-6-32

Bronzen penning. Voorzijde: vrouw in antieke kledij, voorstellende Muze, houdt lier in linkerhand en kroont met lauwerkrans in uitgestrekte, geheven rechterhand een op haar toelopende man, die rol papier aanbiedt binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen krans van olijftakken.

Provinciaal Genootschap van Kunsten…

David van der Kellen (1804-1879), 1839, prijspenning, NG-VG-6-37

Bronzen penning. Voorzijde: zittende vrouw, voorstellende Noord-Brabant, leunt met linkerarm op wapenschild en houdt lauwerkrans in uitgestrekte rechterhand; aan haar voeten gevulde hoorn van overvloed, achter haar boom, korenveld, globe en stapel boeken; voor haar ploeg en opgaande zon. Keerzijde:…

Maatschappij "Felix Meritis"

Laurent Joseph Hart, 1839, prijspenning, NG-VG-6-40-A

Bronzen penning. Voorzijde: vrouw zittend op troon waartegen wapenschild staat houdt in haar linkerhand krans van rozen en in haar uitgestrekte rechterhand een lauwerkrans; afsnede: opschrift. Keerzijde: blanco veld binnen krans van olijftakken

Universiteit van Gent

Jean Henri Simon, 1826, prijspenning, NG-VG-6-44

Bronzen penning. Voorzijde: Minerva met lier in hand, houdt krans boven hoofd van jongeman; tussen beiden in een altaar, waarop twee kransen liggen binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: blanco