Internationale tentoonstelling van…

anoniem, 1869, prijspenning, NG-VG-1-4239

Zilveren penning. Voorzijde: vrouw met diadeem in haar, houdt in rechterhand lauwerbladeren en in linkerhand wapenschild; rondom haar voorwerpen van industrie en nijverheid binnen omschrift. Keerzijde: blanco veld binnen eikekrans en omschrift.

Schietwedstrijd te Utrecht

David van der Kellen (1804-1879), 1869, prijspenning, NG-VG-1-4236

Bronzen penning. Voorzijde: gekroond wapenschild, geflankeerd door twee leeuwen. Keerzijde: opschrift binnen lauwerkrans en omschrift

Muziekfestival van de vereniging…

anoniem, 1846, prijspenning, NG-VG-1-3958

Vergulden penning. Voorzijde: muziekinstrumenten boven opschrift binnen omschrift. Keerzijde: opschrift.

Maatschappij tot Bevordering van…

G.R. Collis, 1848 - 1850, prijspenning, NG-VG-1-4003

Bronzen penning. Voorzijde: paard, stier, koe, varken en schaap staande in wei voor boerderij; aan hun voeten landbouwgereedschap. Keerzijde: opschrift binnen krans van bloemen en bladertakken

Teyler's Godgeleerd Genootschap,…

Johan George Holtzhey, 1778 - 1785, prijspenning, NG-VG-1-2796

Zilveren penning. Voorzijde: beschenen door hemellicht leidt Vrijheid met muts op speer naakte Waarheid met palmtak, schriftrol en stralende bol in handen naar Godsdienst, die wijst op bijbel, openliggend op tafel; op grond liggen gebroken juk en boeien; op achtergrond gezicht op stad Haarlem binnen…

Stolpiaansch legaat

Johan George Holtzhey, 1753, prijspenning, NG-VG-1-2584

Zilveren penning. Voorzijde: Godsvrucht, afgebeeld als gesluierde vrouw met kruis, neemt jongeman bij arm en wijst hem op tempel in stralenkrans op bergtop; naast haar altaar, waarop opengeslagen bijbel ligt; op basis een brandend hart binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: jongeman met…

Bataafsch Genootschap van…

Gerrit van Moelingen (I) (mogelijk), 1779, prijspenning, NG-VG-1-2811

Zilveren penning. Voorzijde: gesluierde vrouw, voorstellende de Ondervinding, houdt in haar rechterhand magneet, waaraan anker hangt en in haar linkerhand staf met daaromheen wimpel met opschrift; links een smeltkroes op driepoot, versierd met wapenschild, rechts weegtoestel, versierd met…

Genootschap "Kunstliefde spaart…

Theodorus Victor van Berckel, 1772 - 1774, prijspenning, NG-VG-1-2735

Zilveren penning. Voorzijde: Dichtkunst, afgebeeld als vrouw zittend aan voet van berg Helikon met lier en krans; zij strekt haar hand uit naar engeltje dat boek voor haar open houdt; daar achter leest ander engeltje in boek; op achtergrond Pegasus, die met hoef bron uit berg doet ontspringen…

Vrede van Rijswijk, penning…

Jan Luder (I), 1697, prijspenning, NG-VG-1-1733

Gouden penning. Voorzijde: Barmhartigheid met vredestak beurt bedrukte moeder met kind in de armen op, in het midden een vogeltje binnen omschrift. Keerzijde: oorlogstuig brandend op een altaar, waarvoor twee meermannen wapenschild houden binnen omschrift; afsnede: jaartal

Tocht van Willem III, prins van…

Daniel Drappentier (1634-1714), 1691, prijspenning, NG-VG-1-1522

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans en vrouw binnen omschrift. Keerzijde: Willem III, gekleed als Romeins keizer met XP-standaard zit op troon, terwijl voor hem Minerva penning uitdeelt aan de verzamelde dichters.