291 resultaten gevonden


Daniël Marot (I), 1702, prent, RP-P-OB-83.147

Paneel met twee voorstellingen van de overwinningen te Hulst en Kijkuit op 10 september en te Keizersweerd op 17 juni 1702. Onderdeel van de decoraties op de stellage met de Tempel van Mars tijdens het vuurwerk op de Hofvijver op 13 december 1702 te Den Haag. De Tempel van Mars was versierd met acht…

Gerard Valck, Staten van Holland en West-Friesland Jan van Huchtenburg, 1704, prent, RP-P-OB-83.185

Grote voorstelling van de slag bij Höchstädt (slag bij Blenheim) met een overwinning van de Geallieerden op de Fransen, 13 augustus 1704. Op de voorgrond prins Eugenius en de hertog van Marlborough, met de duc de Tallard gevangen zittend in de koets van Marlborough. Met onderschrift in het Latijn en…

Frederik Thomas van Hangest-Genlis gezegd d'Yvoy, Anna Beeck Jan van Vianen, 1704, prent, RP-P-OB-83.193A

Kaart van de slag bij Höchstädt (slag bij Blenheim) met een overwinning van de Geallieerden op de Fransen, 13 augustus 1704. Linksboven de drie bevelhebbers van de Geallieerden (gemerkt A-C): hertog van Marlborough, prins Eugenius van Savoye en de erfprins van Hessen Kassel (Frederik I), rechts een…

Pieter Schenk (I), 1708, prent, RP-P-OB-83.301

Kaart van Lille (Rijssel) en omgeving, belegerd vanaf 22 augustus en ingenomen door de Geallieerden onder prins Eugenius van Savoye en prins Johan Willem Friso op 23 oktober 1708. Met onderschriften in het Nederlands en Latijn. Fragment van een grote plaat met negen voorstellingen van gebeurtenissen…

Pieter Persoy, Staten van Holland en West-Friesland Romeyn de Hooghe, 1695, prent, RP-P-OB-76.274

Interieur waarin het sterfbed van de koningin van Engeland staat opgesteld. Aan de muren brandende kaarsen. De prent is als illustratie gebruikt in Samuel Gruterus, Funeralia Mariae II Britanniarum, Haarlem 1695.

Pieter Persoy, Staten van Holland en West-Friesland Romeyn de Hooghe, 1695, prent, RP-P-OB-76.281

De lijkstatie van de koningin, linker helft van de tweede plaat. Het deel van de stoet met de leden van het Lagerhuis. Elementen in de prent zijn genummerd 25-34. De prent is als illustratie gebruikt in Samuel Gruterus, Funeralia Mariae II Britanniarum, Haarlem 1695.

Pieter Schenk (I), 1710, prent, RP-P-OB-83.320

Kaart van Douai, belegerd en ingenomen door de Geallieerden op 29 juni 1710. Met onderschriften in het Nederlands en Latijn. Fragment van een grote plaat met negen voorstellingen van gebeurtenissen uit het jaar 1710 van de Spaanse Successieoorlog.

Pieter Schenk (I), 1710, prent, RP-P-OB-83.325

Plattegrond van Saint-Venant, belegerd en ingenomen door de Geallieerden onder prins Johan Willem Friso, 30 september 1710. Met onderschriften in het Nederlands en Latijn. Fragment van een grote plaat met negen voorstellingen van gebeurtenissen uit het jaar 1710 van de Spaanse Successieoorlog.

Cornelis Dusart, 1695, prent, RP-P-OB-82.864

De vrolijke patriot. Dansende man met een lege roemer en zijn hoed in zijn hand. Op de achtergrond de stad Namen en de vesting. Onder de voorstelling een Latijnse titel en een Nederlands vers van zes regels. Onderdeel van een reeks van acht prenten vervaardigd naar aanleiding van de verovering van…

Anna Beeck, Staten van Holland en West-Friesland Adriaen Schoonebeek, 1697, prent, RP-P-OB-82.890

Aankomst van de koetsen met de ambassadeurs bij het Huis te Nieuburch te Rijswijk voor de vredesonderhandelingen, 20 mei 1697. In het onderschrift titels en legenda's 1-10 in het Frans en Nederlands. Onderdeel van de serie van 15 prenten over het Huis te Nieuburch in Rijswijk en de daar gehouden…