22 resultaten gevonden


Jan van Call (I) , Anna Beeck, Staten van Holland en West-Friesland, 1702, prent, RP-P-OB-83.390

Kaart van de zeeslag in de baai van Vigo waarbij de Franse en Spaanse vloot op 23 oktober 1702 verslagen wordt door de gecombineerde Engels-Hollandse vloot. Rechtsboven een draperie met een lijst van de veroverde en verbrande Franse schepen; linksonder de slagorde van de Engelse en Hollandse…

Hendrick Hondius Floris Balthasarsz. van Berckenrode (I) , Staten-Generaal, 1600 - 1601, prent, RP-P-BI-1043

Tocht van het Staatse leger onder prins Maurits naar Oostende, 19-27 juni 1600. Rechterhelft van twee bladen. De Staatse vloot voor Oostende. Boven trekt het Staatse leger door Vlaanderen, om Brugge en Oostende heen in de richting van Nieuwpoort. Bovenaan cartouches met de titel, een gezicht op…

Nicolaas Verkolje, Staten van Holland en West-Friesland Pieter Tanjé, 1737, prent, RP-P-1936-1042

Horatius Coclus voorkwam dat Rome werd veroverd door Etruskische troepen, door op op een houten brug over de Tiber de aanvallers af te weren. Achter hem breken Romeinse soldaten de brug af. Voorstelling in de Raadkamer van het Hof van Justitie van Holland, Zeeland en West-Friesland in het Binnenhof…

Jan Caspar Philips, 1753, prent, RP-P-1964-3547

Landschap met een triomfboog waarop de wapenschilden van de provincie Zeeland en vier Zeeuwse steden. Op de voorgrond drie putti met landkaarten van Zeeuwse eilanden. Op de achtergrond akkers die bewerkt worden en schepen op zee. In de marge een vierregelig onderschrift in het Nederlands.

Pieter Persoy Romeyn de Hooghe, 1695, tekstblad, RP-P-OB-77.222

Blad met tekst in 4 kolommen geschreven door Romeyn de Hooghe en opgedragen aan Willem Fabricius, burgemeester van Haarlem. De tekst geeft een beschrijving en verklaring van de voorstelling van de koningin op haar sterfbed (FM 2905/6). Het blad is gebruikt in Samuel Gruterus, Funeralia Mariae II…

Nicolaas Verkolje, Staten van Holland en West-Friesland Pieter Tanjé, 1737, prent, RP-P-1907-4149

Aeneas ontvlucht het brandende Troje met zijn oude vader Anchises op zijn rug. Naast hem loopt zijn huilende zoontje. Links de vrouw van Aeneas met haar handen voor haar gezicht. Voorstelling boven de deur van de Raadkamer van het Hof van Justitie van Holland, Zeeland en West-Friesland in het…

Staten van Holland en West-Friesland anoniem, 1703 - 1705, prent, RP-P-OB-83.120

Blad met een schematisch overzicht van de verschillende raden in Spanje ten tijde van de Spaanse Successieoorlog, ca. 1705. Centraal de Raad van State voorgezeten door de koning. Alle opschriften in het Frans. Gemerkt rechtsboven: Tom 1. No. 37.

Daniël Marot (I), 1702, prent, RP-P-OB-83.148

Paneel met een voorstelling van de overwinningen te Venlo op 23 september 1702. Onderdeel van de decoraties op de stellage met de Tempel van Mars tijdens het vuurwerk op de Hofvijver op 13 december 1702 te Den Haag. De Tempel van Mars was versierd met acht panelen met voorstellingen van…

Nicolaas Verkolje, Staten van Holland en West-Friesland Pieter Tanjé, 1737, prent, RP-P-1907-4148

Sextus Pompeius, met bevelhebberstaf in de hand, laat de brieven van Marcus Peperna verbranden. Naar het schilderij in de Raadkamer van het Hof van Justitie van Holland, Zeeland en West-Friesland op het Binnenhof te Den Haag.

Steven Jacobsz. Vennekool, Staten van Holland en West-Friesland Bastiaen Stopendael, 1691, prent, RP-P-OB-76.270

Triomfboog opgesteld bij de Gevangenpoort voor het Hof van Holland voor de intocht van koning Willem III te Den Haag, 5 februari 1691.