Begrafenis van Willem Lodewijk

Pieter Feddes van Harlingen, 1620, prent, RP-P-1882-A-6075B

Begrafenisstoet na het overlijden van Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg, stadhouder van Friesland. Een stoet hoogwaardigheidsbekleders, in vier rijen boven elkaar. Plaat nummer twee van de in totaal vier platen.

Begrafenis van Willem Lodewijk

Pieter Feddes van Harlingen, 1620, prent, RP-P-1882-A-6075C

Begrafenisstoet na het overlijden van Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg, stadhouder van Friesland. Een stoet hoogwaardigheidsbekleders, in vier rijen boven elkaar. Halverwege wordt de lijkbaar van de stadhouder gedragen. Plaat nummer drie van de in totaal vier platen.

Afschaffing van de imposten te…

anoniem, 1748, historiepenning, NG-VG-1-2513

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad Leeuwarden binnen omschrift; afsnede: datum. Keerzijde: gehelmde vrouw met speer, en schild met opschrift, voorstellende Friesland, houdt een hoorn van overvloed omgekeerd; op achtergrond schepen binnen omschrift

Portret van Willem Pieter van…

Cornelis Apeus, naar D. Meindertsma, 1674, prent, RP-P-OB-26.340

Willem Pieter van Suchtelen, theoloog uit Leeuwarden, zittend aan een tafel. Op de muur hangt een wapen met een takje met drie bladeren. Onder het portret de namen en titels in het Latijn.

Vrouwen-therapiegroep tijdens een…

Bertien van Manen, 1981, documentaire foto, NG-1981-8-18

Een deelneemster aan een sessie bio-energetica in een vrouwentherapiegroep tijdens een weekend op een boerderij in Friesland.

Vrouwen-therapiegroep tijdens een…

Bertien van Manen, 1981, documentaire foto, NG-1981-8-20

Drie vrouwen zijn bezig met bio-energetica in een vrouwen-therapiegroep.

Spotprent op Van Oldenbarnevelt

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1623, prent, RP-P-OB-67.665

Uit de bek van een grote vis komen kleinere vissen, die op hun beurt steeds nog kleinere vissen uitspugen in de richting van een groep tritons. Op de houten kade en op de stadspoort, vissers, waaronder Van Oldenbarnevelt. Op de achtergrond Friesland en de stad Utrecht. Spotprent op Van…

Begrafenis van Willem Lodewijk

Pieter Feddes van Harlingen, 1620, prent, RP-P-1882-A-6075A

Begrafenisstoet na het overlijden van Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg, stadhouder van Friesland. Boven een slingerende stoet van hoogwaardigheidsbekleders, een cartouche met wapenschilden, twee putti en het portret van Willem Lodewijk. Ernaast een gezicht op zijn graf. Plaat nummer één van de…

Slechten van de forten van…

anoniem, 1580, rekenpenning, NG-VG-3-543

Zilveren penning. Voorzijde: afbraak van de drie forten door mannen met houwelen, kruiwagens, paarden e.d. onder wapenschild binnen omschrift. Keerzijde: twee ineen geslagen handen uit wolken houden samen bundel van zeven pijlen vast binnen omschrift