3 resultaten gevonden


Jan Wandelaar, Jan Daniel Beman Simon Fokke, 1700 - 1799, prent, RP-P-1996-241

Allegorie op Abraham als aartsvader: in het midden op een stenen verhoging zit Abraham met een keten in zijn hand waaraan mensen zitten vastgeketend. Naast hem een vrouwenfiguur met een zon op haar hoofd. Achter hen het offeraltaar.

Simon Fokke, 1722 - 1784, prent, RP-P-2008-674

Een putto houdt een ovaal vast waarin met de hand in inkt geschreven is: Prenten gegraveerd door Simon Fokke. Geboren 1 Sept: 1712. Overleden 10 April 1784. Achter de putto staat de kop van Homerus en profil, op de voorgrond liggen schilder- en graveerattributen. Deze titelprent is mogelijk gebruikt…

Simon Fokke, 1770, prent, RP-P-1996-245

De titel in rechthoekig kader. daarboven Twee vrouwen, een man en een hond voor een hut. Op de achtergrond een bootje en een kerktoren.