1.368 resultaten gevonden


Simon Fokke, 1749, tekening, RP-T-00-1552

Allegorie op de Vrede van Aken gesloten op 18 oktober 1748 tussen de Geallieerden (Republiek, Engeland en Oostenrijk) enerzijds en Frankrijk, Pruisen en Spanje anderzijds. Europa knielt met de stier voor de Vrede met een hoorn van overvloed, achter haar de Nederlandse Maagd, in de wolken de Faam,…

Simon Fokke, 1754, tekening, RP-T-00-1557

Onderhandeling tussen twee afgevaardigden van de stad Amsterdam en stadhouder Willem Frederik voor Hofstede Welna aan de Amstel, 29-30 juli 1650. Aan de rivieroever het Statenjacht. Ontwerp voor een prent.

Simon Fokke, 1748, tekening, RP-T-00-1564

Allegorie op het 100-jarig jubileum van Nederlands Vrijheid, 1648-1748. Pallas ontvangt de vrijheidslans en - hoed, bij een altaar de Godsdienst, in de wolken zit de Vrede. Onderaan het in 1648 voltooide Stadhuis op de Dam te Amsterdam, enkele paperassen en voorstelling van heiwerkzaamheden bij de…

Simon Fokke, 1771, tekening, RP-T-00-1622

Ontwerp voor een prent.

Simon Fokke, 1775 - 1783, prent, RP-P-AO-1925-550

Gezicht van het Stadhuis, de Nieuwe Kerk en de Waag op den Dam. Vue de la Maison de Ville, L'Eglise Neuve et le Poids sur le Dam/ te Amsteldam by P. Fouquet Junior / à Amsteldam chez P. Fouquet junior.

Simon Fokke, 1722 - 1784, tekening, RP-T-1900-A-4371

Simon Fokke, 1777 - 1781, tekening, RP-T-00-1569

Relletjes op straat voor het huis van de Engelse consul te Amsterdam, 1688. Wellicht bij de geboorte van de prins van Wales op 20 juni 1688. Ontwerp voor een prent.

Simon Fokke, 1722 - 1784, tekening, RP-T-00-1571

Aanslag van Helling en Ruychaver op Amsterdam, 23 november 1577. Gevechten op de Dam voor het stadhuis waarbij Gelling sneuvelt. Ontwerp voor een prent.

Simon Fokke, 1722 - 1784, tekening, RP-T-00-1576

Ontwerp voor een prent.

Simon Fokke, 1752, tekening, RP-T-00-1583

Allegorie op de oprichting van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem op 21 mei 1752. Boven Minerva met een portret van de beschermheer prins Willem V, op de achtergrond een bijeenkomst van wetenschappers. Onder de zijden van een gedenkpenning met naakte Waarheid met zon op hoofd,…