3 resultaten gevonden


Simon Fokke, 1722 - 1784, prent, RP-P-1905-829

Mozes wordt onder toeziend oog van zijn ouders Amram en Jochebed en zijn broer Aäron in een biezen mand in de Nijl gelegd. Op de achtergrond zicht op Egypte met haar inwoners.

Simon Fokke, 1722 - 1784, prent, RP-P-1905-828

Een kale en naakte melaatse wordt in het bijzijn van toeschouwers van zijn ziekte gereinigd volgens de reinigingswet zoals God die aan Mozes had voorgeschreven (Leviticus 14:1-7). Het ritueel wordt uitgevoerd met behulp van twee vogels. Eén vogel wordt geslacht boven een pot waarin vervolgens het…

weduwe Jacobus Loveringh & Johannes Allart Simon Fokke, 1774 - 1784, prent, RP-P-1960-382

Christus (Nieuwe Testament) onthult Mozes en Aäron (Oude Testament) vanonder een kleed. Aäron draagt de rijke kledij van een hogepriester, achter Mozes staan de twee stenen tabletten met de Tien Geboden. Boven dit drietal zit de personificatie van de Kerk met een kruis op een wolk. Links staat…