Jongeman achter schildersezel

Michael Sweerts, 1656, prent, RP-P-1888-A-13821

Op een op een ezel geplaatst bord staat de titel van de serie prenten vermeld, samen met het jaar en de plaats van uitgave. Achter de ezel staat een jongeman die de beschouwer aankijkt en met zijn rechterhand naar de titel wijst. Maakt deel uit van een serie van 12 prenten met studies van gezichten.

Titelprent van de serie…

Augustin Coppens, 1695, prent, RP-P-OB-68.289

Titelblad van een reeks van twaalf voorstellingen van de ruïnes van Brussel na het bombardement door de Franse maarschalk de Villeroy tussen 13-15 augustus 1695. In de voorstelling probeert Mercurius de stedenmaagd van Brussel te troosten met het nieuws van de verovering van Namen. Op de achtergrond…

Graveerkunst (het graveren)

Pierre Philippe Choffard, 1789, prent, RP-P-1997-117-3

Berglandschap met herder, herderin…

Johannes Gronsveld, naar Nicolaes Pietersz. Berchem, 1679 - 1728, prent, RP-P-OB-55.879

Bergachtig landschap met vee. Rechts een koe melkende vrouw en een herder leunend tegen een steen. Eerste prent uit een serie van vier met landschappen met herders en vee.

Gezicht op Amsterdam

Johan Conrad Greive, 1847 - 1891, prent, RP-P-OB-59.039

Gezicht op Amsterdam. Dit is de titelprent van een serie van een onbekend aantal prenten met gezichten op Amsterdam.

Haven met kooplieden

Johannes Gronsveld, naar Johannes Lingelbach, 1679 - 1728, prent, RP-P-OB-55.896

Haven met op de voorgrond twee buitenlandse kooplieden en rechts kooplieden in de weer met een lading. Op de achtergrond een toren en zeilschepen. Linksboven een banderol met de serietitel. Eerste prent uit een serie van twaalf met Italiaanse havens.

Gezicht op stadspoort

Johannes Gronsveld, naar Jan van Goyen, 1679 - 1728, prent, RP-P-OB-55.887

Gezicht op stadspoort met op de voorgrond wandelende figuren, links een bedelaar en rechts een kruiwagen. Eerste prent uit een serie van acht met landschappen.

Apostel Paulus in een nis

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1582 - 1585, prent, RP-P-OB-5881

De apostel Paulus met een zwaard en een open boek, staande in een nis. In de vier hoeken medaillons met de symbolen van de vier evangelisten. De titelprent van een vijfdelige serie.

Passiewerktuigen

Johann Sadeler (I), 1590 - 1638, prent, RP-P-1966-65

Titelprent met titel in ovale cartouche voor het kruis waarop de vera Icon. Links en rechts de passiewerktuigen. Op de voorgrond het open graf.

Allegorie op de Heilsgenade door…

Adriaen Collaert, naar Dirck Barendsz., 1570 - 1600, prent, RP-P-1966-12

In het midden de zittende Christus als Man van Smarten met de passiewerktuigen. Links op de achtergrond Pilatus en hogepriester Kajafas. Boven hen in de wolken Mozes met de tien geboden. Rechts op de achtergrond koning Herodes en hogepriester Annas. Boven hen in de wolken de Dood. De prent heeft een…