333 resultaten gevonden


Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-BI-2483

De bewening van dode lichaam van Christus door Maria, Maria Magdalena, Johannes en engelen in grot. Onder de voorstelling staat een Latijns vers.

Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-OB-67.543

Paulus valt van zijn paard als hij wordt verblind bij de verschijning van Christus op de weg naar Damascus. Deze gebeurtenis gaf voor Paulus aanleiding tot zijn bekering.

anoniem, J.B. van Tienen Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1709, prent, RP-P-BI-2635

Gillis Hendricx Conrad Lauwers, 1642 - 1685, prent, RP-P-OB-46.533

Maria en Jozef worden, in aanwezigheid van een man en drie vrouwen, door een hogepriester in de echt verbonden. De hogepriester schuift de huwelijksring aan Maria's vinger. Drie engelen strooien in de lucht boven Jozef en Maria bloemen uit. In de marge een regel tekst in Latijn.

Martinus van den Enden, Martinus van den Enden Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-OB-26.755

Gillis Hendricx, anoniem Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-BI-2440

Gillis Hendricx Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-BI-2452

Aanbidding van het Christuskind door de drie koningen. Onder de voorstelling staat een citaat uit de bijbeltekst Matteüs 2.

Martinus van den Enden Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-BI-2490

Hemelvaart van Christus in aanwezigheid van Maria en Johannes en de apostelen. Onder citaat uit Handelingen 1, vers 9.

Peter Paul Rubens, Cornelis Galle Schelte Adamsz. Bolswert (II), 1596 - 1678, prent, RP-P-1886-A-11195

Peter Paul Rubens, Cornelis Galle Schelte Adamsz. Bolswert (II), 1596 - 1678, prent, RP-P-1886-A-11190

Gekroonde Maria en Christus. Onder de voorstelling staat een bijbelcitaat in Latijn, Nederlands en Frans uit Johannes 1, vers 3.