6 resultaten gevonden


Anthony van Dyck, Schelte Adamsz. Bolswert Abraham Bloteling, 1655 - 1690, prent, RP-P-BI-1839

Maria zit met het Kind op schoot onder een boom. De heilige Catharina, met een palmtak in haar hand, bewondert het Kind. In de ondermarge een Latijns vers over Maria en haar kind.

Abraham Bloteling, onbekend Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-1880-A-4062

Argus valt in slaap en Mercurius grijpt naar zijn zwaard om de als herder geklede man te doden. Achter hen staan koeien waaronder de witte koe Io. Onder de voorstelling staat een vers in Latijn.

Abraham Bloteling Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-OB-67.536

Christus aan het kruis, met Maria en Johannes staand onder het kruis en Maria Magdalena zittend aan de voet van het kruis bij de genagelde voeten van Christus. In de marge onder staat een Latijns vers in vier regels.

Abraham Bloteling, onbekend Schelte Adamsz. Bolswert, 1638 - 1659, prent, RP-P-OB-81.666

Zingend en musicerend gezelschap. Moeder met twee kinderen en grootouders rond een rijk gedekte tafel, de kinderen blazen op fluiten terwijl de ouderen zingen. Achter staat een man die speelt op een doedelzak. Verbeelding van het spreekwoord: Zo de ouden zongen, zo piepen de jongen. In het…

Jacob Jordaens Schelte Adamsz. Bolswert (I) , Abraham Bloteling, 1596 - 1659, prent, RP-P-OB-75.901

Abraham Bloteling, onbekend Schelte Adamsz. Bolswert, 1638 - 1659, prent, RP-P-1880-A-4063

Een moeder zit met een klein kind dat fluit speelt op haar schoot aan een gedekte tafel. Naast haar blaast haar echtgenoot met bolle wangen op een doedelzak en een kleine jongen speelt op een fluit terwijl zijn grootvader en grootmoeder, beiden met bril, zingen. De zingende oude man geeft met een…