190 resultaten gevonden


Gillis Hendricx Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-BI-2619

Gillis Hendricx Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-H-H-1270

Landschap met vrolijk gezelschap van mannen en vrouwen die dansen op de muziek van een fluitspeler die zit in een boom. De mannen proberen kussen te stelen van de dames.

Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-1887-A-11998

Schelte Adamsz. Bolswert, 1622, prent, RP-P-BI-2556

Ignatius van Loyola als een man van middelbare leeftijd, kalend met een korte, donkere baard. Zijn hoofd is omgeven door een aureool, een paar tranen rollen uit het rechteroog. Zijn kazuifel is rijk geborduurd. De rechterhand is opgeheven, de linkerhand rust op zijn attribuut: een opengeslagen boek…

Jacob Jordaens Schelte Adamsz. Bolswert (I), 1638 - 1659, prent, RP-P-BI-2603

Een moeder zit met een klein kind dat fluit speelt op haar schoot aan een gedekte tafel. Naast haar blaast haar echtgenoot met bolle wangen op een doedelzak en een kleine jongen speelt op een fluit terwijl zijn grootvader en grootmoeder, beiden met bril, zingen. De zingende oude man geeft met een…

Erasmus Quellinus Schelte Adamsz. Bolswert (II), 1653, prent, RP-P-OB-67.553

Intocht van Leopold Willem, landvoogd der Zuidelijke Nederlanden, te Gent. Prent bestaande uit vier delen. Dit is het deel linksonder. Putti met de wapenschilden van verschillende Vlaamse steden en gewesten ontvangen Leopold Willem enthousiast. De Gentse stedenmaagd knielt voor hem en houdt een…

Martinus van den Enden, onbekend Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-BI-2590

Peter Paul Rubens, Gillis Hendricx Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-BI-2546

De heilige Cecilia speelt op een orgel en wordt omring door engelen. Onder de voorstelling staat een vers in Latijn.

Schelte Adamsz. Bolswert, 1622, prent, RP-P-BI-2554

Gillis Hendricx, onbekend Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-BI-2592