42 resultaten gevonden


Peter Paul Rubens Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-OB-67.547

Mannen en vrouwen vereren de, in de ogen van het christelijke geloof, heidense god Zeus bij altaren in een tempel, zij brengen offers zoals een jonge stier. Deze afgoderij wordt tot hun grote schrik verstoort door een engel die omringd door lichtstralen verschijnt en een kelk met hostie aan hen…

Schelte Adamsz. Bolswert, 1622, prent, RP-P-BI-2557

Ignatius van Loyola als een man van middelbare leeftijd, kalend met een korte, donkere baard. Zijn hoofd is omgeven door een aureool, een paar tranen rollen uit het rechteroog. Zijn kazuifel is rijk geborduurd. De rechterhand is opgeheven, de linkerhand rust op zijn attribuut: een opengeslagen boek…

Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-BI-2483

De bewening van dode lichaam van Christus door Maria, Maria Magdalena, Johannes en engelen in grot. Onder de voorstelling staat een Latijns vers.

Nicolaes Lauwers, landvoogd der Zuidelijke Nederlanden Leopold Willem Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-OB-67.550

Vrouwelijke personificatie van de kerk zit op een triomfwagen met een monstrans in haar handen, een engel houdt een tiara boven haar hoofd. In de stoet verheerlijken engelen de Eucharist of Heilige Communie met palmtakken en zij blazen op trompetten. Satan en zijn volgelingen worden verpletterd…

Schelte Adamsz. Bolswert, 1624, prent, RP-P-BI-2550

Nicolaes Lauwers Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-OB-67.544

Vier kerkvaders, de heiligen Ambrosius, Hieronymus, Augustinus en Georgius de Grote en heilige Clara. Op een cartouche staat een Latijns vers in vier regels.

Peter Paul Rubens, Nicolaes Lauwers Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-OB-67.551

Vrouwelijke personificatie van de kerk zit op een triomfwagen met een monstrans in haar handen, een engel houdt een tiara boven haar hoofd. In de stoet verheerlijken engelen de Eucharist of Heilige Communie met palmtakken en zij blazen op trompetten. Satan en zijn volgelingen worden verpletterd…

onbekend, Anthony van Dyck Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-BI-2463

Heilige Familie rust tijdens de vlucht naar Egypte. Onder de voorstelling staat een vers in Latijn.

Martinus van den Enden Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-BI-2451

Aanbidding van het Christuskind door de koningen. Onder de voorstelling staat een citaat uit bijbeltekst Matteüs 2.

Schelte Adamsz. Bolswert, 1631, prent, RP-P-BI-2475

Het Christuskind loopt aan de hand van Maria naast Jozef met boven hen God omringd door engelen en de duif als symbool van de Heilige Geest, samen met Christus vormen zij de Heilige Drieëenheid.