120 resultaten gevonden


Schelte Adamsz. Bolswert, 1624, prent, RP-P-BI-2550

onbekend Schelte Adamsz. Bolswert, 1638 - 1659, prent, RP-P-1939-157

Een moeder zit met een klein kind dat fluit speelt op haar schoot aan een gedekte tafel. Naast haar blaast haar echtgenoot met bolle wangen op een doedelzak en een kleine jongen speelt op een fluit terwijl zijn grootvader en grootmoeder, beiden met bril, zingen. De zingende oude man geeft met een…

Schelte Adamsz. Bolswert, 1638, prent, RP-P-1895-A-18925

Martinus van den Enden, onbekend Schelte Adamsz. Bolswert, 1627 - 1659, prent, RP-P-BI-2567

Erasmus Quellinus Schelte Adamsz. Bolswert (II), 1653, prent, RP-P-OB-67.552

Intocht van Leopold Willem, landvoogd der Zuidelijke Nederlanden, te Gent. Prent bestaande uit vier delen. Dit is het deel linksboven. Hoofd van Leopold Willem en bovenstuk van de triomfboog. De boog is versierd met wapens, wapenrustingen en een buste van de Vlaamse stedenmaagd die door een groepje…

Gillis Hendricx Schelte Adamsz. Bolswert, 1634, prent, RP-P-OB-67.557

Ter gelegenheid van de aankomst van de kardinaal-infante Ferdinand van Oostenrijk werden in Antwerpen in 1634 grootse festiviteiten georganiseerd. Op het toneel staat rechts de kardinaal-infante met Minerva en de personificatie van de vrede. Achter hen Justitia, en personificaties van handel en…

Schelte Adamsz. Bolswert, 1652, prent, RP-P-OB-82.304

Allegorie op het huwelijk van Willem Frederik, graaf van Nassau-Dietz met Albertine Agnes, prinses van Oranje-Nassau, dochter van Frederik Hendrik, mei 1652. Willem Frederik wordt door Mercurius naar zijn echtgenote geleid, in de wolken zitten Jupiter en Juno. Centraal Cupido met een brandende…

Schelte Adamsz. Bolswert, Nicolaes Ryckmans anoniem, 1630 - 1652, prent, RP-P-OB-73.976

Elisa wordt op weg naar Betel uitgescholden door kinderen vanwege zijn kale hoofd en hij vervloekt hen. Twee beren verslinden vervolgens de kinderen. Naar de Bijbeltekst in 2 Kon. 2:23-24. Onder de voorstelling een titel in het Latijn.

Schelte Adamsz. Bolswert, Nicolaes Visscher anoniem (I), 1652 - 1702, prent, RP-P-1908-3783

Salomé presenteert de schaal met het hoofd van Johannes de Doper aan Herodes. Herodias onthult het hoofd. Onder de voorstelling de titel in het Latijn, vier vierregelige verzen in het Nederlands, Frans, Duits en Engels en een verwijzing naar de Bijbeltekst in Mar. 6:27.

Schelte Adamsz. Bolswert, Claes Jansz. Visscher anoniem (II), 1630 - 1652, prent, RP-P-1908-3788

Tobias en de engel lopen over een brug. Tobias houdt de vis onder de arm, zijn hond loopt voor hem uit. Op de voorgrond herders. Aan de hemel een regenboog. Onder de voorstelling de titel in het Latijn, vier vierregelige verzen in het Nederlands en een verwijzing naar de Bijbeltekst in Tobit 6.