13 resultaten gevonden


Romeyn de Hooghe, 1672, prent, RP-P-OB-79.267

Voorstelling en beschrijving van de benoeming van prins Willem III tot kapitein-generaal over de Nederlandse krijgsmacht. Getoond wordt het moment dat de prins de eed van trouw aflegt tegenover de griffier van de Staten-Generaal, Gaspar Fagel. Hierachter hangt een doek met een voorstelling van de…

Arnout Leers Romeyn de Hooghe (II), 1691, prent, RP-P-1937-913

Allegorische frontispice met portret van Willem III. De Hollandse Maagd met personificaties van Eendracht, Architectuur, Schilderkunst en Faam.

Romeyn de Hooghe, 1689, prent, RP-P-OB-67.747

Allegorie op de kroning van Willem en Maria als koning en koningin van Groot-Brittannië, 21 april 1689. Het echtpaar zittend voor een gedrapeerd gordijn, scepters in de hand. Links enkele toeschouwers, op de achtergrond het paleis van Whitehall te Londen. Onderaan het wapen van Groot-Brittannië en…

Johannes Tangena Romeyn de Hooghe, 1690, prent, RP-P-OB-79.366

Allegorie op de gebeurtenissen in 1689 met de stadhouder-koning Willem III en koningin Maria op de troon. Rechter helft van twee bladen die samen één voorstelling vormen. Op de voorgrond legeraanvoerders en rechts Hollandse matrozen. Hierachter knielen overwonnen Turken voor keizer Leopold I,…

Romeyn de Hooghe, 1675, prent, RP-P-OB-82.220

Johan de Witt doet afstand van zijn ambt als raadpensionaris en neemt plaats als raadsheer in het Hof van Justitie, 4 augustus 1672. Fragment van de grote prent over de gebroeders De Witt: Witten Wonder Spiegel (1675).

Romeyn de Hooghe, 1670 - 1699, prent, RP-P-OB-79.884

Beleg en inname van Oudenaarde, 5 juli 1582. Op de voorgrond zit de hertog van Parma aan tafel te eten, wonderbaarlijk ongedeerd nadat een kanonschot zijn tafelgenoten doodt. Linksonder een cartouche met de titel en de legenda A-N in het Frans.

Romeyn de Hooghe, 1689, prent, RP-P-OB-79.350

Spotprent op de vlucht van Jacobus II naar Frankrijk, en zijn aankomst aldaar op Driekoningen (6 januari) 1689. Koning Lodewijk XIV omhelst Maria van Modena die met het ondergeschoven kind is gearriveerd. Rechtsvoor koning Jacobus II in kleding versierd met Jacobsschelpen. In het midden de jezuïet…

Marcus Willemsz. Doornick, 1673, prent, RP-P-OB-79.425

De twee zeeslagen voor de Zeeuwse kust op de vlakte van Schoonevelt op 7 juni en 14 juni 1673. De slagen tussen de vloot van de Republiek onder De Ruyter en de gecombineerde Engels-Franse vloot onder Prins Rupert en graaf Jean d'Estrées. Bovenaan negen medaillons met portretten van de Franse koning…

Romeyn de Hooghe, 1669, prent, RP-P-1907-4582

Boven de titeltekst zit een man te schrijven met Apollo achter zich en goddelijke figuren om zich heen. Onder de titeltekst zit eveneens een man te schrijven (linksonder). Deze wordt echter omringd door kijvende, vrijende, stelende, brakende en brallende figuren.

Romeyn de Hooghe, 1676 - 1677, prent, RP-P-1885-A-9005A

Allegorie op de dood van admiraal Michiel de Ruyter, 29 april 1676. Mausoleum met het lichaam van de overleden zeeheld beweend door de Nederlandse Maagd, de Amsterdamse stedenmaagd en een vrouw met zijn familiewapen. Hierachter Mercurius, Fortuin, Kracht en andere allegorische figuren. Aan…

Einde van alle 13 resultaten Terug naar boven